Vedoucí zařízení
Bc. Pavel Křiček
Vedoucí soc. služeb
Bc. Klára Vinklerová, DiS.
Vedoucí zařízení
Bc. Pavel Křiček
Vedoucí soc. služeb
Bc. Klára Vinklerová, DiS.
Vedoucí zařízení
Bc. Petra Chmátalová
Sociální pracovnice
Bc. Lucie Jancsová
Přejít na /
Cíle
Okruh osob
Zásady
Specifikace organizace a služeb
Více o službách
Ke stažení

O zařízení

Název zařízení
Adresa zařízení
Druh sociální služby
Identifikátor služby
Forma poskytování
Denní kapacita
Místo poskytování

Poslání

Posláním CSP Litoměřice STD Cestou integrace je podpořit uživatele v co nejsamostatnějším životě v běžném sociálním prostředí a poskytnout individualizovanou podporu rozvoje pracovních, sociálních a motorických schopností vedoucích uživatele ke zvýšení šance na nalezení uplatnění na volném či chráněném trhu práce.

V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kdykoliv kontaktovat.

Domluvte si schůzku na tel. č. 723 988 735 - Bc. Petra Chmátalová , vedoucí STD Litoměřice Cestou Integrace

Cíle

1

samostatnost uživatele

2

zařazení uživatele na volný trh práce

3

individualizovaná podpora rozvoje pracovních návyků (zařazení na volný trh práce, podpora samostatnosti uživatele, podpora v pravidelné docházce, podpora v samostatné práci na zadaném úkolu, podpora v dokončení práce a jejím zhodnocení)

4

individualizovaná podpora rozvoje sociálních dovedností (podpora ve snaze požádat o pomoc, podpora samostatnosti ve stravování, informovat a podporovat účast na akcích vhodných dané skupině, podpora přirozených vazeb s okolím a s vrstevníky)

5
individualizovaná podpora rozvoje manuálních dovedností (udržení a rozvoj manuální zručnosti, nácvik nových manuálních dovedností)
6
informovat širší veřejnost o možnostech pracovního uplatnění lidí s mentálním a kombinovaným postižením

Okruh osob

Osoby s mentálním postižením od 18 do 64 let věku.

Specifikace organizace a služeb

STD Cestou integrace je zařízením Centra sociální pomoci Litoměřice, příspěvkové organizace.

STD Cestou integrace tvoří dva úseky provozu:

  • úsek dílny
  • úsek Palačinkárna
  • svíčkárna
  • keramická dílna
  • šicí dílna
  • počítačová dílna
  • aranžérská dílna
  • keramická dílna

Péče

STD disponují zázemím pro běžnou osobní hygienu uživatelů tj. WC, umyvadlo, možnost ošetření zašpiněného oděvu. Uživatelům se dopomáhá při běžných úkonech při péči o svoji osobu, je-li to třeba.

Služba zajišťuje, dle přání uživatele, poskytnutí stravy prostřednictvím Palačinkárny přímo v prostorách dílen.

S uživateli se provádí nácvik péče o vlastní osobu, zajištění čistého pracovního oděvu, úprava vlasů, obličeje. Vždy tak, aby uživatel měl příjemný pocit sám ze sebe. V STD je poskytována společensky účinná podpora, jež vede k naplňování plnohodnotného způsobu života s handicapem.

V STD je prováděn nácvik a upevňování motorických, psychických, sociálních a pracovních schopností a dovedností.

Je zajištěn doprovod a nácvik k využívání zájmových aktivit, dostupných ve městě Litoměřice a okolí. Pomoc při orientaci ve městě, pomoc při zajišťování vstupenek do kulturních zařízení, informací o zájezdech, výletech a přednáškách jiných organizací. Tímto způsobem je prováděna podpora při obnovení nebo upevnění kontaktu s přirozeným sociálním prostředím.

Dále je podporován kontakt s rodinnými příslušníky a udržování vztahů s přáteli; také je zajištěna neméně důležitá podpora partnerských a jiných sociálních vztahů.

STD Cestou integrace je zařízením Centra sociální pomoci Litoměřice, příspěvkové organizace.

Služby STD Cestou integrace jsou uživateli poskytovány bezplatně.

Skip to content