STD Cestou integrace Litoměřice

Kontakty

Pekařská 497/19, 412 01 Litoměřice
Vedoucí zařízení: Bc. Pavel Křiček
Tel.: 778 407 034
Mobil: 778 407 034
email: pkricek@csplitomerice.cz
Vedoucí sociálních služeb: Bc. Klára Vinklerová, DiS.
Tel.:
Mobil: 778 436 598
email: kvinklerova@csplitomerice.cz

O zařízení

  • Druh sociální služby: Sociálně terapeutické dílny
  • Identifikátor služby: 5581231
  • Forma poskytování: ambulantní
  • Kapacita: maximální denní kapacita je 20 uživatelů

STD Cestou integrace je zařízením Centra sociální pomoci Litoměřice, příspěvkové organizace.

STD Cestou integrace tvoří dva úseky provozu:
- úsek dílny
- úsek Palačinkárna

Kde nás najdete?

STD Cestou integrace se nachází v Litoměřicích v ul. Pekařská 497/19, 412 01 Litoměřice.

 

Poslání

Posláním CSP Litoměřice STD Cestou integrace je podpořit uživatele v co nejsamostatnějším životě v běžném sociálním prostředí a poskytnout individualizovanou podporu rozvoje pracovních, sociálních a motorických schopností vedoucích uživatele ke zvýšení šance na nalezení uplatnění na volném či chráněném trhu práce.

 

Náš cíl

  • samostatnost uživatele
  • zařazení uživatele na volný trh práce,
  • individualizovaná podpora rozvoje pracovních návyků (zařazení na volný trh práce, podpora samostatnosti uživatele, podpora v pravidelné docházce, podpora v samostatné práci na zadaném úkolu, podpora v dokončení práce a jejím zhodnocení),
  • individualizovaná podpora rozvoje sociálních dovedností (podpora ve snaze požádat o pomoc, podpora samostatnosti ve stravování, informovat a podporovat účast na akcích vhodných dané skupině, podpora přirozených vazeb s okolím a s vrstevníky),
  • individualizovaná podpora rozvoje manuálních dovedností (udržení a rozvoj manuální zručnosti, nácvik nových manuálních dovedností),
  • informovat širší veřejnost o možnostech pracovního uplatnění lidí s mentálním a kombinovaným postižením.

 

Okruh osob:

Osoby s mentálním postižením od 18 do 64 let věku.

Péče

STD disponují zázemím pro běžnou osobní hygienu uživatelů tj. WC, umyvadlo, možnost ošetření zašpiněného oděvu. Uživatelům se dopomáhá při běžných úkonech při péči o svoji osobu, je-li to třeba.

Služba zajišťuje, dle přání uživatele, poskytnutí stravy prostřednictvím Palačinkárny přímo v prostorách dílen.

S uživateli se provádí nácvik péče o vlastní osobu, zajištění čistého pracovního oděvu, úprava vlasů, obličeje. Vždy tak, aby uživatel měl příjemný pocit sám ze sebe. V STD je poskytována společensky účinná podpora, jež vede k naplňování plnohodnotného způsobu života s handicapem.

V STD je prováděn nácvik a upevňování motorických, psychických, sociálních a pracovních schopností a dovedností.

Je zajištěn doprovod a nácvik k využívání zájmových aktivit, dostupných ve městě Litoměřice a okolí. Pomoc při orientaci ve městě, pomoc při zajišťování vstupenek do kulturních zařízení, informací o zájezdech, výletech a přednáškách jiných organizací. Tímto způsobem je prováděna podpora při obnovení nebo upevnění kontaktu s přirozeným sociálním prostředím.

Dále je podporován kontakt s rodinnými příslušníky a udržování vztahů s přáteli; také je zajištěna neméně důležitá podpora partnerských a jiných sociálních vztahů.

STD Cestou integrace je zařízením Centra sociální pomoci Litoměřice, příspěvkové organizace.
Služby STD Cestou integrace jsou uživateli poskytovány bezplatně.
 

Kontakt

Tel.: 778 407 034 - Bc. Pavel Křiček, vedoucí STD Litoměřice Cestou Integrace