V souvislosti s infekčními opatřeními spojenými primárně s rizikem rozšíření nákazy koronaviru vám na základě výsledku jednání Krizového štábu Ústeckého kraje sdělujeme informaci, že počínaje dnešním dnem (tzn.: 5. 3. 2020) jsou na všech našich zařízeních zakázány návštěvy.

Zákaz platí po dobu 14 dní.

Děkujeme za pochopení
Rozumím

Ke stažení

Žádosti o umístění

Žádost o umístění do domova pro osoby se zdravotním postižením
Žádost o umístění do zařízení DOZP - DNS Čížkovice (děti)
Žádost o umístění do domova se zvláštním režimem
Žádost o umístění do Chráněného bydlení
Žádost o umístění do domova pro seniory

Dokumenty pro jednotlivá zařízení