Manželská a předmanželská poradna Louny

Kontakty

Sladovnická 21, Louny, 440 01
Vedoucí zařízení: Mgr. Petr Kubík
Tel.: 415 655 132
Mobil: 737 291 503
email: mpp.louny@csplitomerice.cz

O zařízení

 • Druh sociální služby: Odborné sociální poradenství
 • Identifikátor služby: 1045259
 • Forma poskytování: ambulantní
 • Počet klientů při práci s jednitlivcem: 2
 • Počet klientů při práci se skupinou: 8/2 pracovníci

Detašované pracoviště se sídlem v Lounech je odborným oddělením poradny, které poskytuje snoubencům popřípadě jiným osobám starším 16let odborné sociální služby při řešení partnerských a rodinných vztahů a všestranně přispívá k tomu, aby manželství a rodina plni­ly svou funkci ve smyslu ustanovení Zákona o rodině č. 301/2000 Sb. v platném znění a aby občané chápali smysl a poslání rodiny.

Kde nás najdete?

Manželskou a předmanželskou poradnu naleznete v ulici Sladovnická čp. 21 v Lounech, 440 01.

Poslání 

Poskytovat odborné sociální poradenství se zaměřením na manželské a rodinné poradenství. Zajišťovat služby sociálního poradenství ve vysoké kvalitě a na odborné úrovni.

Náš cíl

 • uživatel, který běžným způsobem využívá ve společnosti běžných zdrojů, služeb běžných systémů a neformálních přirozených zdrojů, ke kterým patří mimo jiné rodina s úzkými a širšími sociálními vazbami,
 • zabezpečit pomocí proškoleného a vzdělaného personálu kvalitní poskytování poradenské a informační služby pro uživatele, zejména v oblasti sociálních vztahů.

 

Okruh osob

 • osoby v krizi
 • rodiny s dítětem/dětmi
 • senioři
Věková struktura:
 • osoby od 16 let do 80 let věku

Bezplatná poradenská služba v celém spektru mezilidských vztahů:

 • poskytování výchovné a poradenské péče v rodinných, manželských, partnerských a jiných mezilidských vztazích se zaměřením na manželství ohrožená rozvratem, na úpravu vzájemných vztahů rozvedených rodičů a jejich dětí a na mezigenerační vztahy v rodině
 • poskytování pomoci a podpory rodičům v jejich rodičovské roli, posilování pozitivních vztahů v rodinách a přispívání k zachování a tvorbě vhodného prostředí pro vývoj dětí a mladistvých
 • pomoc a podpora rodinám, ve kterých trpí některý člen závislostí (alkohol, návykové látky, gamblerství)
 • poskytování pomoci osobám ohroženým domácím násilím
 • poskytování pomoci rodinám, partnerům i jednotlivcům, kteří se dostali do nepříznivé sociální situace, např. nezaměstnaní občané, ovdovělí a osamělé osoby
 • poskytování pomoci a podpory seniorům, kteří žijí osaměle
 • poskytování komplexních služeb v oblasti psychologické a sociální poradenské pomoci (terapie individuální, párová, rodinná a skupinová) a prostředků (základní a odborné sociální poradenství) tak, aby klienti mohli zvládnout svou obtížnou životní situaci, aktivovali své síly a zdroje a mohli žít plnohodnotný život
 • poskytování právního poradenství se zaměřením na informace týkající se postupu při podání žaloby o rozvod manželství, úpravy poměrů k nezletilým dětem, vypořádání společného majetku, nabytého za dobu trvání manželství

Další činnosti poskytované služby:

 • telefonická krizová intervence
 • přednášková činnost pro základní a střední školy a širokou veřejnost
 • odborné komentáře do časopisu "Svět ženy" (Burda s.r.o.)
 • řízené seznamování založené na cíleném vedení zájemců o seznámení
 • účast ve skupině "Rodina, děti a mládež" komunitního plánování města Litoměřice a města Louny

Provozní doba

 • Pondělí – čtvrtek: 8:00 – 17:00hod
 • Pátek: 8.00 - 14.30hod

Kontakt

Tel.: 415 655 132, 737 291 503

Email: mpp.louny@csplitomerice.cz