Stavění májky

V Domově důchodců v Libochovicích připravovali Filipojakubskou noc. Škoda, že studená fronta od Kanárských ostrovů zapříčinila odklonění sester z čarodějnického kruhu, které se tak neodstavili včas. Májku si museli klienti domova ozdobit sami a jsou hrdí na své dílo.