Rozloučení s Májem

Rozloučení s Májem

Pro klienty Domova důchodců v Libochovicích připravili zaměstnanci grilování buřtů. Posezení bylo před původní budovou domova pod pergolou. Klientů na grilování však přišlo tolik, že bylo nutné přidat stoly na volné prostranství.

Nejen dobrým jídlem se senioři loučili s Májem, celou akci bezplatně přišel podpořit i pan Vít Vávra, který zahrál na harmoniku na přání seniorů. Zpívalo se, hrálo a povídalo. Počasí se vydařilo, celé odpoledne bylo vítanou změnou jak pro obyvatele domova, tak pro personál. Všichni si užívali májového sluníčka a těší se, až opatření v domově skončí a život bude zase jako dříve.