Poděkování

Kolektiv pracovníků Centra sociální pomoci Litoměřice p. o. Domova důchodců Čížkovice v čele s vedoucí domova Ing. Vlastou Jakubcovou touto cestou vyjadřuje poděkování všem, kteří náš domov obdarovali pomůckami a dobrotami v době koronavirové pandemie. Vážíme si všech darů a projevů podpory, které potěšily uživatele i zaměstnance a přispěly k zajištění potřebných pomůcek a kvalitní péče.

Děkujeme především za průběžnou výpomoc a dobrou spolupráci zaměstnancům ředitelství CSP Litoměřice, p. o.

Děkujeme za ušité látkové roušky:

příbuzným uživatelů, zaměstnancům (i bývalým), Obci Čížkovice, obyvatelce Domova s pečovatelskou službou obce Čížkovice, Třebenickým ženám, pí Žákové, p. Hadašovi, pí Stříbrské, neznámé paní z Čížkovic, společnosti Bosonožky, společnosti Slevomat, splečnosti Ortho Front s. r. o.- Mgr. Igoru Vychopeňovi

Děkujeme za ochranné štíty, jednorázové roušky, jednorázové rukavice, respirátory a dezinfekci:

Technickému klub mládeže, DDM Rozmarýn Litoměřice p. Jiřímu Rudolfovi, lektorce Mgr. Lucii Libešové, Lafarge Cement a. s., společnosti Emco spol. s. r. o., Obci Čížkovice, Obci Liběšice, Mgr.   Danielu Šturmovi – lékárna Třebenicce, slečně A. Hadašové,

Děkujeme za darované a zapůjčené bezdotykové teploměry:

pí Staré, pí Hrouda, pí Thacker, pí Biskupové, pí Karbusické

 

Děkujeme za dobroty:

společnosti Penam a. s., společnosti Emco spol. s. r. o, Bohušovické mlékárně a. s.

 

Děkujeme i dalším nejmenovaným, kteří jakýmkoli způsobem přispěli.

 

Přejeme všem hlavně hodně zdraví, a brzký návrat k běžnému životu.