K tanci a poslechu

Senioři v domově prožili příjemné odpoledne s hudebním vystoupením pana Fröhlicha a paní Ctiborové. Nejen sálem se rozezněly známé melodie. Zpívalo se, tančilo a hodovalo. Společenské akce jsou v domově vítány, je to příjemné vytržení z každodenní rutiny.