Dlouhý, Široký a Bystrozraký - dětské divadlo Koštice

Domov ožívá s každým dětským úsměvem. Dětské divadlo z Koštic nám přivezlo do domova pohádku "Dlouhý, Široký a Bystrozraký".

Senioři bedlivě sledovali celé představení, viděli jsme na jejich tvářích úsměvy a v očích zaujetí. Kdo ví, nač mysleli? Snad na své dětství, možná na svoje děti a je možné, že se ocitli v říši pohádek. Díky dětem je svět seniorů zase bohatší. Hercům a herečkám z dětského divadla z Koštic patří mimořádný dík za představení.