Manželská a předmanželská poradna Litoměřice

Kontakty

Palachova 18, 412 01 Litoměřice
Vedoucí zařízení: PhDr. Alena Dobišová
Tel.: 416 733 023, 416 738 084
Mobil: 733517389
email: mpp.litomerice@csplitomerice.cz

O zařízení

 • Druh sociální služby: Odborné sociální poradenství
 • Identifikátor služby: 1243707
 • Forma poskytování: ambulantní
 • Počet klientů (při práci s jednotlivcem): 4
 • Počet klientů (při práci se skupinou): 16/4 pracovníci

Manželská a předmanželská poradna v Litoměřicích je zařízením Centra sociální pomoci Litoměřice, příspěvkové organizace.

Pracovníci poradny poskytují pomoc jednotlivcům, partnerským párům, manželům a rodinám, které se nacházejí v náročném životním období. Poradenství je zaměřeno na zvládání potíží v mezilidských vztazích, osobních, partnerských a rodinných problémech, rozvodech a porozvodových těžkostí.

Kde nás najdete?

Manželskou a předmanželskou poradnu naleznete v ulici Palachova 710/18 v Litoměřicích, 412 01.

Poslání

Poskytovat odborné sociální poradenství se zaměřením na manželské a rodinné poradenství. Zajišťovat služby sociálního poradenství ve vysoké kvalitě a na odborné úrovni.

Náš cíl

 • uživatel, který běžným způsobem využívá ve společnosti běžných zdrojů, služeb běžných systémů a neformálních přirozených zdrojů, ke kterým patří mimo jiné rodina s úzkými a širšími sociálními vazbami,
 • zabezpečit pomocí proškoleného a vzdělaného personálu kvalitní poskytování poradenské a informační služby pro uživatele, zejména v oblasti sociálních vztahů.

 

Okruh osob

 • osoby v krizi
 • rodiny s dítětem/dětmi
 • senioři

věková struktura:

 • osoby od 16 let do 80 let věku

Bezplatná poradenská služba v celém spektru mezilidských vztahů

 • poskytování výchovné a poradenské péče v rodinných, manželských, partnerských a jiných mezilidských vztazích se zaměřením na manželství ohrožená rozvratem, na úpravu vzájemných vztahů rozvedených rodičů a jejich dětí a na mezigenerační vztahy v rodině
 • poskytování pomoci a podpory rodičům v jejich rodičovské roli, posilování pozitivních vztahů v rodinách a přispívání k zachování a tvorbě vhodného prostředí pro vývoj dětí a mladistvých
 • pomoc a podpora rodinám, ve kterých trpí některý člen závislostí (alkohol, návykové látky, gamblerství)
 • poskytování pomoci osobám ohroženým domácím násilím
 • poskytování pomoci rodinám, partnerům i jednotlivcům, kteří se dostali do nepříznivé sociální situace, např. nezaměstnaní občané, ovdovělí a osamělé osoby
 • poskytování pomoci a podpory seniorům, kteří žijí osaměle
 • poskytování komplexních služeb v oblasti psychologické a sociální poradenské pomoci (terapie individuální, párová, rodinná a skupinová) a prostředků (základní a odborné sociální poradenství) tak, aby klienti mohli zvládnout svou obtížnou životní situaci, aktivovali své síly a zdroje a mohli žít plnohodnotný život
 • poskytování právního poradenství se zaměřením na informace týkající se postupu při podání žaloby o rozvod manželství, úpravy poměrů k nezletilým dětem, vypořádání společného majetku, nabytého za dobu trvání manželství

Další činnosti poskytované služby

 • telefonická krizová intervence
 • přednášková činnost pro základní a střední školy a širokou veřejnost
 • odborné komentáře do časopisu "Svět ženy" (Burda s.r.o.)
 • řízené seznamování založené na cíleném vedení zájemců o seznámení
 • účast ve skupině "Rodina, děti a mládež" komunitního plánování města Litoměřice a města Louny

Provozní doba

Pondělí : 7:00 – 17:00 hod.

Úterý :    7:00 – 18:00 hod.

Středa:   7:00 – 19:00 hod. 

Čtvrtek:  7:00 – 16:30 hod.

Pátek:     7:00 – 16:00 hod.

Kontakt

Tel.: 416 738 084, 416 733 023, 733 517 389

Email: mpp.litomerice@csplitomerice.cz