Vedoucí zařízení
Bc. Libuše Horčicová
Vedoucí soc. služeb
Melanie Vyskočilová, DiS.
Vedoucí soc. služeb
Melanie Vyskočilová, DiS.
Přejít na /
Cíle
Okruh osob
Zásady
Specifikace organizace a služeb
Více o službách
Ke stažení

O zařízení - služba DPS

Název zařízení
Adresa zařízení
Druh sociální služby
Identifikátor služby
Forma poskytování
Kapacita lůžek
Místo poskytování

Poslání

Posláním domova pro seniory je poskytovat péči takovým způsobem, která vychází z individuálních potřeb seniorů, je postavena na respektu, důstojnosti, zachování práv uživatelů služby a rozhodovaní se o své osobě. Maximálně podporovat a co nejdéle udržovat stávající schopnosti uživatelů a jejich přirozené vazby.

Zájemci o umístění, rodinní příslušníci nás mohou navštívit. Rádi vás provedeme a zodpovíme případné dotazy.

Domluvte si schůzku na tel. č. 416 736 390 nebo 778 407 035

Cíle

1

uživatel, který důstojně prožije své stáří

2

uživatel, který si uchová co nejdéle své schopnosti a dovednosti

3

uživatel, který aktivně tráví svůj čas a využívá i další služby mimo zařízení

4

uživatel, který se cítí v domově bezpečně

5

uživatel, který je spokojený v těchto oblastech: ubytování, strava, péče, soukromí

6

uživatel, který udržuje kontakt s rodinou, přáteli a společenským prostředím

O zařízení - služba DZR

Název zařízení
Adresa zařízení
Druh sociální služby
Identifikátor služby
Forma poskytování
Kapacita lůžek
Místo poskytování

Poslání

Posláním domova se zvláštním režimem je pomocí poskytované sociální péče a služeb napomáhat seniorům, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci a jsou závislí na pomoci druhé osoby a současně nemohou žít ve svém domácím prostředí a ani využívat jiných typů sociálních služeb. Služba je zaměřená na klienty trpící chronickým duševním onemocněním a s ohledem na jejich specifické potřeby, čemuž je přizpůsobena i péče, chod zařízení a přístup zaměstnanců. Umožňovat pomocí našich služeb prožívat plnohodnotné, důstojné a bezpečné stáří.

Zájemci o umístění, rodinní příslušníci nás mohou navštívit. Rádi vás provedeme a zodpovíme případné dotazy.

Domluvte si schůzku na tel. č. 416 736 390 nebo 778 407 035

Cíle

1

uživatel, který s pomocí poskytovaných služeb domova důstojně prožije své stáří

2

uživatel, který s pomocí služeb domova udržuje a obnovuje přirozené sociální vazby se svými blízkými a přáteli

3

uživatel, který se v domově cítí bezpečně

4

uživatel, kterému je služba poskytována podle jeho individuálních potřeb

5

uživatel, který je maximálně podporovaný ve zlepšení nebo v zachování své soběstačnosti

6

uživatel, který je na konci života personálem důstojně doprovázen

Okruh osob - DPS

Senioři od 65 let věku, kteří mají sníženou soběstačnost, zejména z důvodu věku nebo zdravotního stavu, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc druhé fyzické osoby, kdy rodina nemůže poskytnout náležitou péči a terénní i ambulantní sociální služby již nejsou pro tyto seniory dostačující.

Služby neposkytujeme:

  • imobilním osobám vzhledem k technickým možnostem budovy

Okruh osob - DZR

Sociální služba je poskytována osobám se stařeckou demencí, Alzheimerovou chorobou a ostatními typy demence od 54 let věku.

Služby poskytujeme:

  • mobilním osobám, vzhledem k technickým možnostem budovy.

Specifikace organizace a služeb

Domov U Trati Litoměřice je zařízením Centra sociální pomoci Litoměřice, příspěvkové organizace.

Uživatel hradí náklady za poskytované služby (ubytování, stravování a úkony péče) sjednané ve Smlouvě o poskytování služeb sociální péče, která je uzavřena v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb. o sociálních službách. Dále mohou být poskytovány jako fakultativní další činnosti.

Kde nás najdete?

Domov U Trati Litoměřice se nachází v klidné okrajové části města v sousedství areálu Městské nemocnice. Pětipodlažní panelový dům je obklopený parkem s okrasnými keři a záhony květin.

Více o službách

Dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a vyhlášky č. 505/2006 Sb. jsou uživatelům poskytovány tyto služby:

1 / ubytování

Ubytování je poskytováno v 53 bytech, 37 bytů 2+KK a 16 bytů 1+KK. Každý uživatel má k dispozici svůj vlastní pokoj s přístupem na balkón. V bytech je vlastní hygienické zařízení, kuchyňský kout s jídelnou. Pokoje jsou vybaveny standardním nábytkem včetně lůžkovin. Uživateli je umožněno vyzdobit si svůj pokoj drobnými předměty k jeho zútulnění i používat svou vlastní televizi či rádio.

Uživatelé mají k dispozici společné prostory v halách na jednotlivých patrech, klubovnu s internetem, jídelnu, dílnu a dva osobní výtahy. Každý uživatel má právo na vlastní soukromí, které ostatní uživatelé i zaměstnanci respektují.

2 / stravování

Zařízení zabezpečuje pro své uživatele celodenní stravování včetně diet formou dovozu ze zařízení CSP Litoměřice. Zajišťujeme i stravu diabetickou a šetřící. 

3 / služby

Ubytování zahrnuje praní a žehlení osobního prádla uživatelů včetně lůžkovin, záclon a závěsů. Provádíme drobné opravy prádla, zabezpečujeme pravidelný denní úklid bytových jednotek. 

4 / úhrada

Za pobyt hradí uživatel náklady za celodenní stravu a ubytování. Výše úhrady je stanovena ve Smlouvě o poskytnutí služby sociální péče, která vychází ze zákona č. 108/2006 Sb., a dle prováděcí vyhlášky č. 505/2006 Sb. ve znění pozdějších zákonů.

Za celoroční pobyt  v Domově U Trati Litoměřice – Domov pro seniory  činí úhrada od 1. 2. 2024:

Pokoj jednolůžkový:

Služba den měsíc
Pobyt 300 Kč 9 000 Kč
Celodenní strava 255 Kč 7 650 Kč
Celodenní strava DIA + II. večee 255 Kč 7 650 Kč

Pokoj dvoulůžkový:

Služba den měsíc
Pobyt 290 Kč 8 700 Kč
Celodenní strava 255 Kč 7 650 Kč
Celodenní strava DIA + II. večeře 255 Kč 7 650 Kč

Uživateli musí zůstat 15% z příjmu. Uživatel, kterému byl přiznán příspěvek na péči, kromě úhrady výše uvedené, hradí za kalendářní měsíc částku ve výši přiznaného příspěvku na péči.

5 / péče

Péče je poskytována nepřetržitě 24 hodin denně včetně sobot, nedělí a svátků. Zdravotní péči zajišťuje praktický lékař, který do zařízení dochází 1x týdně, na základě jeho rozhodnutí zdravotní sestry aplikují injekce a provádí různá odborná ošetření. Ostatní odborná vyšetření jsou uživatelům poskytována v ambulantním nebo ústavním zařízení léčebné preventivní péče. Dopravu k lékařským vyšetřením zabezpečuje dopravní zdravotní služba. Podle potřeby poskytujeme uživatelům doprovod na lékařská vyšetření.

6 / obslužná péče

Je uživatelům poskytována jako soustavná péče a pomoc při základních životních úkonech.

7 / zájmová a kulturní činnost

Uživatel si může vybírat z nabízených akcí, které zajišťuje podle požadavků a schopností uživatelů pracovnice sociálních služeb, Například kondiční cvičení, pravidelné kinokavárny, pečení a vaření, kurzy malování, společné sledování pořadů, společenské a sportovní hry, soutěže, ruční práce, práce na zahradě, petanque, venkovní i vnitřní  ping pong, kulečník,vycházky do okolí, návštěva divadel, výstav, spolupráce s jinými organizacemi, přednášky apod.

8 / sociální služby

Sociální pracovnice zabezpečuje poradenskou činnost, pomoc s finančními, úředními i osobními záležitostmi, pomoc při vyřizování žádostí o sociální dávky, kompenzační pomůcky apod.

9 / duchovní služby

V zařízení se pravidelně konají jednou za měsíc ekumenické Bohoslužby.

10 / ostatní služby

Zabezpečujeme vyzvednutí léků a zdravotnických pomůcek, zprostředkování kadeřnických služeb, pedikúry, parafínové zábaly na ruce, RHB cvičení, masáže, možnost nákupů pečiva, oděvů, potravin a dalších fakultativních služeb dle platného ceníku.

Zájemci o umístění a rodinní příslušníci nás mohou navštívit. Rádi vás provedeme a zodpovíme případné dotazy.

Domluvte si schůzku na tel. č. 416 736 390, 778 407 035

Dokumenty ke stažení
Skip to content