Domov U Trati Litoměřice

Kontakty

U Trati 2041/3, 412 01 Litoměřice
Vedoucí zařízení: Bc. Libuše Horčicová
Tel.: 416 735 295
Mobil: 777 603 633
email: lhorcicova@csplitomerice.cz
Vedoucí sociálních služeb: Melanie Vyskočilová, DiS.
Tel.: 416 736 390
Mobil: 778 407 035
email: mvyskocilova@csplitomerice.cz

O zařízení

 Druh sociální služby: Domovy pro seniory

  • Identifikátor služby: 6223146
  • Forma poskytování: pobytová
  • Kapacita lůžek: 80

Domov U Trati Litoměřice je zařízením Centra sociální pomoci Litoměřice, příspěvkové organizace.
Uživatel hradí náklady za poskytované služby (ubytování, stravování a úkony péče) sjednané ve Smlouvě o poskytování služeb sociální péče, která je uzavřena v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb. o sociálních službách. Dále mohou být poskytovány jako fakultativní další činnosti.

Kde nás najdete?

Domov U Trati Litoměřice se nachází v klidné okrajové části města v sousedství areálu Městské nemocnice. Pětipodlažní panelový dům je obklopený parkem s okrasnými keři a záhony květin.

Poslání

Posláním domova pro seniory je poskytovat péči takovým způsobem, která vychází z individuálních potřeb seniorů, je postavena na respektu, důstojnosti, zachování práv uživatelů služby a rozhodovaní se o své osobě. Maximálně podporovat a co nejdéle udržovat stávající schopnosti uživatelů a jejich přirozené vazby.

Náš cíl

  • uživatel, který důstojně prožije své stáří
  • uživatel, který si uchová co nejdéle své schopnosti a dovednosti,
  • uživatel, který aktivně tráví svůj čas a využívá i další služby mimo zařízení
  • uživatel, který se cítí v domově bezpečně
  • uživatel, který je spokojený v těchto oblastech: ubytování, strava, péče, soukromí
  • uživatel, který udržuje kontakt s rodinou, přáteli a společenským prostředím

Okruh osob

Senioři od 65 let věku, kteří mají sníženou soběstačnost, zejména z důvodu věku nebo zdravotního stavu, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc druhé fyzické osoby, kdy rodina nemůže poskytnout náležitou péči a terénní i ambulantní sociální služby již nejsou pro tyto seniory dostačující.

Služby neposkytujeme:

  • imobilním osobám vzhledem k technickým možnostem budovy

 

Ubytování

Ubytování je poskytováno v 53 bytech, 37 bytů 2+KK a 16 bytů 1+KK. Každý uživatel má k dispozici svůj vlastní pokoj s přístupem na balkón. V bytech je vlastní hygienické zařízení, kuchyňský kout s jídelnou. Pokoje jsou vybaveny standardním nábytkem včetně lůžkovin. Uživateli je umožněno vyzdobit si svůj pokoj drobnými předměty k jeho zútulnění i používat svou vlastní televizi či rádio.
Uživatelé mají k dispozici společné prostory v halách na jednotlivých patrech, klubovnu s internetem, jídelnu, dílnu a dva osobní výtahy.
Každý uživatel má právo na vlastní soukromí, které ostatní uživatelé i zaměstnanci respektují.

Stravování

Zařízení zabezpečuje pro své uživatele celodenní stravování včetně diet formou dovozu ze zařízení CSP Litoměřice. Zajišťujeme i stravu diabetickou a šetřící. 

Služby

Ubytování zahrnuje praní a žehlení osobního prádla uživatelů včetně lůžkovin, záclon a závěsů. Provádíme drobné opravy prádla, zabezpečujeme pravidelný denní úklid bytových jednotek. 

Úhrada

Za pobyt hradí uživatel náklady za celodenní stravu a ubytování. Výše úhrady je stanovena ve Smlouvě o poskytnutí služby sociální péče, která vychází ze zákona č. 108/2006 Sb., a dle prováděcí vyhlášky č. 505/2006 Sb. ve znění pozdějších zákonů.
Za celoroční pobyt  v Domově U Trati Litoměřice – Domov pro seniory  činí úhrada od 1. 4. 2022 :

Pokoj jednolůžkový:

Služba den měsíc
Pobyt 240,- 7200,-
Celodenní strava 200,- 6000,-
Celodenní strava DIA + II. večee 200,- 6000,-

Pokoj dvoulůžkový:

Služba den měsíc
Pobyt 230,- 6900,-
Celodenní strava 200,- 6000,-
Celodenní strava DIA + II. večeře 200,- 6000,-

 

Uživateli musí zůstat 15% z příjmu. Uživatel, kterému byl přiznán příspěvek na péči, kromě úhrady výše uvedené, hradí za kalendářní měsíc částku ve výši přiznaného příspěvku na péči.

Péče

Péče je poskytována nepřetržitě 24 hodin denně včetně sobot, nedělí a svátků.
Zdravotní péči zajišťuje praktický lékař, který do zařízení dochází 1x týdně, na základě jeho rozhodnutí zdravotní sestry aplikují injekce a provádí různá odborná ošetření. Ostatní odborná vyšetření jsou uživatelům poskytována v ambulantním nebo ústavním zařízení léčebné preventivní péče. Dopravu k lékařským vyšetřením zabezpečuje dopravní zdravotní služba. Podle potřeby poskytujeme uživatelům doprovod na lékařská vyšetření.
 

Obslužná péče

Je uživatelům poskytována jako soustavná péče a pomoc při základních životních úkonech.

Zájmová a kulturní činnost

Uživatel si může vybírat z nabízených akcí, které zajišťuje podle požadavků a schopností uživatelů pracovnice sociálních služeb, Například kondiční cvičení, pravidelné kinokavárny, pečení a vaření, kurzy malování, společné sledování pořadů, společenské a sportovní hry, soutěže, ruční práce, práce na zahradě, petanque, venkovní i vnitřní  ping pong, kulečník,vycházky do okolí, návštěva divadel, výstav, spolupráce s jinými organizacemi, přednášky apod.

Sociální služby

Sociální pracovnice zabezpečuje poradenskou činnost, pomoc s finančními, úředními i osobními záležitostmi, pomoc při vyřizování žádostí o sociální dávky, kompenzační pomůcky apod.

Duchovní služby

V zařízení se pravidelně konají jednou za měsíc ekumenické Bohoslužby.

Ostatní služby

Zabezpečujeme vyzvednutí léků a zdravotnických pomůcek, zprostředkování kadeřnických služeb, pedikúry, parafínové zábaly na ruce, RHB cvičení, masáže, možnost nákupů pečiva, oděvů, potravin a dalších fakultativních služeb dle platného ceníku.

Zájemci o umístění a rodinní příslušníci nás mohou navštívit. Rádi vás provedeme a zodpovíme  případné dotazy.

Domluvte si schůzku na tel. č. 416 735 294, 778 407 035

Dokumenty ke stažení