Domov důchodců Libochovice

Kontakty

Vrchlického 574, 411 17 Libochovice
Vedoucí zařízení: Bc. Andrea Hrebinková
Tel.: 416 591 242
Mobil: 778 753 986
email: ahrebinkova@csplitomerice.cz
Vedoucí sociálních služeb: Bc. Pavla Hanusová
Tel.: 416 591 242, 416 591 657
Mobil:
email: phanusova@csplitomerice.cz

O zařízení

1. Druh sociální služby: Domovy pro seniory

 • Identifikátor služby: 7102460
 • Forma poskytování: pobytová
 • Kapacita lůžek: 69
 • Věková struktura od 65 let věku

Domov důchodců Libochovice je zařízením Centra sociální pomoci Litoměřice, příspěvkové organizace.


Uživatel hradí náklady za poskytované služby (ubytování, stravování a úkony péče) sjednané ve Smlouvě o poskytování služeb sociální péče, která je uzavřena v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, v platném znění. Dále mohou být poskytovány jako fakultativní další činnosti.

Kde nás najdete?

Domov se nachází v malém městečku Libochovice. Je umístěn v klidném prostředí, obklopen zelení a sadem. Ve městě je zámek s hezkým parkem, který spolu s městským parkem nabízí možnost vycházek. V areálu domova se nachází veřejný krytý bazén s celoročním provozem. V dosahu je autobusová a vlaková zastávka.

Poslání

Poskytovat pobytové sociální služby osobám, které nemohou trvale žít ve svém přirozeném prostředí z důvodu věku, snížené soběstačnosti a jsou odkázány na pomoc a podporu jiné fyzické osoby. Při poskytovaní sociální služby vycházet z individuálně určených potřeb uživatelů a zajišťovat je v takové míře, aby byla zachována důstojnost a základní lidská práva. Respektovat rozhodnutí uživatelů a napomáhat k udržení jejich přirozených vazeb a kontaktu s okolím.

 

Náš cíl

 • uživatel, který si udrží svoje schopnosti a dovednosti co nejdéle
 • uživatel, který je spokojený v oblasti ubytování, stravování, v nabídce aktivizačních činností
 • uživatel, který je nadále v kontaktu s rodinou a přáteli
 • uživatel, který za pomoci poskytované služby dokáže využívat běžně dostupné služby

 

Okruh osob

Senioři od 65 let věku, kteří mají sníženou soběstačnost, zejména z důvodu věku nebo zdravotního stavu a jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc druhé fyzické osoby.

 

Ubytování

Ubytování je poskytováno na dvoulůžkových a jednolůžkových pokojích, které mají vlastní sociální zařízení. Pokoje jsou vybaveny standardním nábytkem, včetně lůžkovin. Uživatel si může po dohodě přinést vlastní televizor, rádio, obrázky a drobné předměty k výzdobě pokoje.

 

Úhrada

Za pobyt hradí klient náklady za celodenní stravu a za bydlení. Výše úhrady je stanovena ve Smlouvě o poskytnutí služby sociální péče, která je v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., O sociálních službách, v platném znění a prováděcí vyhláškou č. 505/2006 Sb., v platném znění.

Za celoroční pobyt v DD Libochovice s účinností od 1. 4. 2022 je úhrada stanovena takto:

  Budova č. 2 - pokoj dvoulůžkový        
typ úhrady název stravovací jednotky stravovací jednotka/potraviny    režie cena za 1 den stravování/ strav. jednotka cena za 1 den ubytování cena celkem za den /strava+ ubytování celkem úhrada za měsíc
1. celodenní strava - normální, dietní, diabetická 98,-Kč 102,-Kč 200,-Kč 230,-Kč 430,-Kč 12 900,-Kč
               
  Budova č. 2- pokoj jednolůžkový bez balkonu a pokoj č. 2    
typ úhrady název stravovací jednotky stravovací  jednotka/potraviny režie cena za 1 den stravování/ strav. jednotka cena za 1 den ubytování cena celkem za den /strava+ ubytování celkem úhrada za měsíc
1. celodenní strava  - normální, dietní, diabetická 98,-Kč 102,-Kč 200,-Kč 235,-Kč 435,-Kč 13 050,-Kč
               
               
               
  Budova č. 2- pokoj jednolůžkový  s balkonem a pokoj č. 1    
typ úhrady název stravovací jednotky stravovací jednotka/potraviny režie cena za 1 den stravování/ strav. jednotka cena za 1 den ubytování cena celkem za den /strava+ ubytování celkem úhrada za měsíc
1. celodenní strava - normální, dietní, diabetická 98,-Kč 102,-Kč 200,-Kč 240,-Kč 440,-Kč 13 200,-Kč
               

 

Uživatel hradí náklady za poskytované služby (ubytování, stravování a úkony péče) sjednané ve Smlouvě o poskytování služeb sociální péče, která je uzavřena v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, v platném znění. Dále mohou být poskytovány jako fakultativní další činnosti.

Po úhradě za stravu ubytování musí zůstat klientovi 15% příjmu. Klient, kterému byl přiznán příspěvek na péči, kromě úhrady výše uvedené, hradí za kalendářní měsíc částku ve výši přiznaného příspěvku na péči.

 

2. Druh sociální služby: Domov se zvláštním režimem

 • Identifikátor služby: 8059446
 • Forma poskytování: pobytová
 • Kapacita lůžek: 84
 • Věková struktura od 65 let věku

Domov důchodců Libochovice je zařízením Centra sociální pomoci Litoměřice, příspěvkové organizace.

 

Kde nás najdete?

Domov se nachází v malém městečku Libochovice. Je umístěn v klidném prostředí, obklopen zelení a sadem. Ve městě je zámek s hezkým parkem, který spolu s městským parkem nabízí možnost vycházek. V areálu domova se nachází veřejný krytý bazén s celoročním provozem. V dosahu je autobusová a vlaková zastávka.

Poslání

Poskytovat pobytové sociální služby osobám v nepříznivé sociální situaci z důvodu stařecké demence, Alzheimerovy demence a dalšími typy demence, jejichž situace neumožňuje pobyt v jejich přirozeném prostředí a vyžaduje pravidelnou pomoc a podporu jiné fyzické osoby. Při poskytovaní sociální služby vycházet z individuálně určených potřeb uživatelů
a zajišťovat je v takové míře, aby byla zachována jejich důstojnost a základní lidská práva. Respektovat rozhodnutí uživatelů a napomáhat jim k udržení přirozených vazeb a kontaktu s okolím.

 

Náš cíl

 • uživatel, který si udrží svoje schopnosti a dovednosti co nejdéle
 • uživatel, který se v domově cítí příjemně a bezpečně
 • uživatel, který je spokojený v oblasti ubytování, stravování
 • uživatel, který se aktivně zapojuje do nabízených aktivizačních činností
 • uživatel, který je nadále v kontaktu s rodinou a přáteli
 • uživatel, který za pomoci poskytované služby dokáže využívat běžně dostupné služby

 

Okruh osob

Osoby se stařeckou, Alzheimerovou demencí a ostatními typy demence od 65 let věku.

 

Ubytování

Ubytování je poskytováno na třílůžkových a dvoulůžkových a pokojích se společným sociálním zařízením, jednolůžkových pokojích s vlastním sociálním zařízením. Pokoje jsou vybaveny standardním nábytkem, včetně lůžkovin. Uživatel si může po dohodě přinést vlastní televizor, rádio, obrázky a drobné předměty k výzdobě pokoje.

 

Úhrada

Za pobyt hradí klient náklady za celodenní stravu a za bydlení. Výše úhrady je stanovena ve Smlouvě o poskytnutí služby sociální péče, která je v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., O sociálních službách, v platném znění a prováděcí vyhláškou č. 505/2006 Sb., v platném znění.

Za celoroční pobyt v DD Libochovice s účinností od 1. 4. 2022 je úhrada stanovena takto:

 

  Budova č. 1- pokoj vícelůžkový        
typ úhrady název stravovací jednotky stravovací jednotka/ potraviny režie        cena za 1 den stravování/ strav. jednotka cena za 1 den ubytování cena celkem za den /strava+ ubytování celkem úhrada za měsíc
1. celodenní strava - normální, dietní, diabetická 98,-Kč 102,-Kč 200,-Kč 230,-Kč 430,-Kč 12 900,-Kč
               
               
  Budova č.2 - pokoj dvoulůžkový        
typ úhrady název stravovací jednotky stravovací jednotka/potraviny    režie cena za 1 den stravování/ strav. jednotka cena za 1 den ubytování cena celkem za den /strava+ ubytování celkem úhrada za měsíc
1. celodenní strava - normální, dietní, diabetická 98,-Kč 102,-Kč 200,-Kč 230,-Kč 430,-Kč 12 900,-Kč
               
  Budova č. 2- pokoj jednolůžkový bez balkonu a pokoj č. 2    
typ úhrady název stravovací jednotky stravovací  jednotka/potraviny režie cena za 1 den stravování/ strav. jednotka cena za 1 den ubytování cena celkem za den /strava+ ubytování celkem úhrada za měsíc
1. celodenní strava  - normální, dietní, diabetická 98,-Kč 102,-Kč 200,-Kč 235,-Kč 435,-Kč 13 050,-Kč
               
               
 

 

 

           
  Budova č. 2- pokoj jednolůžkový  s balkonem a pokoj č. 1    
typ úhrady název stravovací jednotky stravovací jednotka/potraviny režie cena za 1 den stravování/ strav. jednotka cena za 1 den ubytování cena celkem za den /strava+ ubytování celkem úhrada za měsíc
1. celodenní strava - normální, dietní, diabetická 98,-Kč 102,-Kč 200,-Kč 240,-Kč 440,-Kč 13 200,-Kč
               

Uživatel hradí náklady za poskytované služby (ubytování, stravování a úkony péče) sjednané ve Smlouvě o poskytování služeb sociální péče, která je uzavřena v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, v platném znění. Dále mohou být poskytovány jako fakultativní další činnosti.

Po úhradě za stravu ubytování musí zůstat klientovi 15% příjmu. Klient, kterému byl přiznán příspěvek na péči, kromě úhrady výše uvedené, hradí za kalendářní měsíc částku ve výši přiznaného příspěvku na péči.

 
 

Stravování

Zajišťuje celodenní stravu včetně diet, které sestavuje nutriční terapeutka. Pitný režim je zajištěn po celých 24 hodin denně. V kantýně lze koupit základní potraviny, nápoje, lahůdky a drogistické zboží.

 

 

Další poskytované služby:

 

Přímá obslužná péče

 

Je zajišťována kvalifikovaným personálem a to  24 hod. denně.

Sociální služby jsou poskytovány  v rozsahu  základních činností dle vyhlášky č. 505/2006 Sb., v platném znění (osobní hygiena, oblékání, pohyb, aktivizační činnosti,  stravování, ubytování  atd.).

 

Zdravotní péče

 

Lékařskou zdravotní péči zajišťuje v domově praktický lékař. Do domova dojíždí specialisté (diabetolog a psychiatr).  Další specializovaná léčba je zajišťována ve spádových ambulancích odborných lékařů.

Přímá zdravotní péče je zajišťována kvalifikovaným personálem ( podávání léků, odběry, převazy atd.).

Na základě doporučení lékaře zajistíme proškoleným personálem elektroléčbu, základní masáže, mobilizaci, či kondiční tělocvik.

 

Aktivizační a kulturní činnosti

 

Je zaměřena individuálně, nebo skupinově. Vychází z potřeb a přání uživatelů. Jedná se např. o: trénování paměti, terapeutické techniky na procvičování jemné motoriky, sportovní činnost, kulturní program v zařízení i mimo, vzdělávací programy, zprostředkování kontaktu s okolím, práce na PC, knihovna atd. 

 

Duchovní péče

 

V kapli domova se konají pravidelné bohoslužby  římskokatolické církve  a  Církve československé husitské.

 

Sociální péče

 

Tuto službu zajišťují především sociální pracovnice, které zastupuje a hájí práva uživatelů. Zejména v oblastech občansko- právních, sociálně- právních a majetkových.

Depozitní účetní zajišťuje úschovu finančních depozit, vkladních knížek, výplatu důchodu atp.

 

Ostatní péče

 

Do zařízení pravidelně dochází kadeřnice a  pedikérka. Dále jsme schopni poskytnout pomoc při nákupech a  fakultativní služby dle platného ceníku.

Zájemci o umístění, rodinní příslušníci nás mohou navštívit. Rádi vás provedeme a zodpovíme  případné dotazy.

Domluvte si schůzku na tel. č. 416 591 657, nebo tel. č. 416 591 242

 

Dokumenty ke stažení