Domov důchodců Libochovice

Kontakty

Vrchlického 574, 411 17 Libochovice
Vedoucí zařízení: Bc. Andrea Krčmářová, Dis.
Tel.: 416 591 242
Mobil: 728 991 131
email: akrcmarova@csplitomerice.cz
Vedoucí sociálních služeb: Bc. Dagmar Brožíková
Tel.: 416 591 242, 416 591 657
Mobil:
email: dbrozikova@csplitomerice.cz

O zařízení

  • Druh sociální služby: Domovy pro seniory
  • Identifikátor služby: 7102460
  • Forma poskytování: pobytová
  • Kapacita lůžek: 153

Domov důchodců Libochovice je zařízením Centra sociální pomoci Litoměřice, příspěvkové organizace.


Uživatel hradí náklady za poskytované služby (ubytování, stravování a úkony péče) sjednané ve Smlouvě o poskytování služeb sociální péče, která je uzavřena v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, v platném znění. Dále mohou být poskytovány jako fakultativní další činnosti.

Kde nás najdete?

Domov se nachází v malém městečku Libochovice. Je umístěn v klidném prostředí, obklopen zelení a sadem. Ve městě je zámek s hezkým parkem, který spolu s městským parkem nabízí možnost vycházek. V areálu domova se nachází veřejný krytý bazén s celoročním provozem. V dosahu je autobusová a vlaková zastávka.

Poslání

Poskytovat pobytové sociální služby osobám, které nemohou trvale žít ve svém přirozeném prostředí z důvodu věku, snížené soběstačnosti a jsou odkázány na pomoc a podporu jiné fyzické osoby. Při poskytovaní sociální služby vycházet z individuálně určených potřeb uživatelů a zajišťovat je v takové míře, aby byla zachována důstojnost a základní lidská práva. Respektovat rozhodnutí uživatelů a napomáhat k udržení jejich přirozených vazeb a kontaktu s okolím.

 

Náš cíl

  • uživatel, který si udrží svoje schopnosti a dovednosti co nejdéle,
  • uživatel, který je spokojený v oblasti ubytování, stravování, v nabídce aktivizačních činností,
  • uživatel, který je nadále v kontaktu s rodinou a přáteli
  • uživatel, který za pomoci poskytované služby dokáže využívat běžně dostupné služby.

 

Okruh osob

Senioři od 65 let věku, kteří mají sníženou soběstačnost, zejména z důvodu věku nebo zdravotního stavu a jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc druhé fyzické osoby.

 

Ubytování

Ubytování je poskytováno na třílůžkových pokojích se společným sociálním zařízením, na dvoulůžkových a jednolůžkových pokojích, které mají vlastní sociální zařízení. Pokoje jsou vybaveny standardním nábytkem, včetně lůžkovin. Uživatel si může po dohodě přinést vlastní televizor, rádio, obrázky a drobné předměty k výzdobě pokoje.

Stravování

Zajišťuje celodenní stravu včetně diet, které sestavuje nutriční terapeutka. Uživatel má možnost výběru ze dvou hlavních jídel. V kantýně lze koupit základní potraviny, nápoje, lahůdky a drogistické zboží. K příjemnému posezení slouží kavárna.

Úhrada

Za pobyt hradí klient náklady za celodenní stravu a za bydlení. Výše úhrady je stanovena ve Smlouvě o poskytnutí služby sociální péče, která je v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., O sociálních službách, v platném znění a prováděcí vyhláškou č. 505/2006 Sb., v platném znění.

Za celoroční pobyt v DD Libochovice s účinností od 1. 2. 2019 je úhrada stanovena takto:

 

  Budova č. 1- pokoj vícelůžkový        
typ úhrady název stravovací jednotky stravovací jednotka/ potraviny režie        cena za 1 den stravování/ strav. jednotka cena za 1 den ubytování cena celkem za den /strava+ ubytování celkem úhrada za měsíc
1. celodenní strava - normální, dietní, diabetická 80,-Kč 87,-Kč 167,-Kč 160,-Kč 327,-Kč 9810,-Kč
2. celodenní strava -  diabetická- II. večeře 83,-Kč 87,-Kč 170,-Kč 160,-Kč 330,-Kč 9900,-Kč
 

 

 

           
  Budova č.2 - pokoj dvoulůžkový        
typ úhrady název stravovací jednotky stravovací jednotka/potraviny    režie cena za 1 den stravování/ strav. jednotka cena za 1 den ubytování cena celkem za den /strava+ ubytování celkem úhrada za měsíc
1. celodenní strava - normální, dietní, diabetická 80,-Kč 87,-Kč 167,-Kč 175,-Kč 342,-Kč 10260,-Kč
2. celodenní strava -  diabetická- II. večeře 83,-Kč 87,-Kč 170,-Kč 175,-Kč 345,-Kč 10350,-Kč
 

 

 

           
  Budova č. 2- pokoj jednolůžkový bez balkonu a pokoje č. 2 a 3    
typ úhrady název stravovací jednotky stravovací  jednotka/potraviny režie cena za 1 den stravování/ strav. jednotka cena za 1 den ubytování cena celkem za den /strava+ ubytování celkem úhrada za měsíc
1. celodenní strava  - normální, dietní, diabetická 80,-Kč 87,-Kč 167,-Kč 185,-Kč 352,-Kč 10560,-Kč
2. celodenní strava -  diabetická- II. večeře 83,-Kč 87,-Kč 170,-Kč 185,-Kč 355,-Kč 10650,-Kč
               
 

 

 

           
  Budova č. 2- pokoj jednolůžkový  s balkonem a pokoje č. 1 a 4    
typ úhrady název stravovací jednotky stravovací jednotka/potraviny režie cena za 1 den stravování/ strav. jednotka cena za 1 den ubytování cena celkem za den /strava+ ubytování celkem úhrada za měsíc
1. celodenní strava - normální, dietní, diabetická 80,-Kč 87,-Kč 167,-Kč 190,-Kč 357,-Kč 10710,-Kč
2. celodenní strava -  diabetická- II. večeře 83,-Kč 87,-Kč 170,- Kč 190,-Kč 360,-Kč 10800,-Kč

                 

Po úhradě za stravu ubytování musí zůstat klientovi 15% příjmu. Klient, kterému byl přiznán příspěvek na péči, kromě úhrady výše uvedené, hradí za kalendářní měsíc částku ve výši přiznaného příspěvku na péči.

 

Další poskytované služby:

 

Přímá obslužná péče

 

Je zajišťována kvalifikovaným personálem a to  24 hod. denně.

Sociální služby jsou poskytovány  v rozsahu  základních činností dle vyhlášky č. 505/2006 Sb., v platném znění (osobní hygiena, oblékání, pohyb, aktivizační činnosti,  stravování, ubytování  atd.).

 

Zdravotní péče

 

Lékařskou zdravotní péči zajišťuje v domově praktický lékař. V areálu domova se nachází ambulance specialistů ( diabetolog, chirurg, gynekolog, psychiatr).  Další specializovaná léčba je zajišťována ve spádových ambulancích odborných lékařů.

Přímá zdravotní péče je zajišťována kvalifikovaným personálem ( podávání léků, odběry, převazy atd.).

Na základě doporučení lékaře zajistíme proškoleným personálem elektroléčbu, základní masáže, mobilizaci, či kondiční tělocvik.

 

Aktivizační a kulturní činnosti

 

Je zaměřena individuálně, nebo skupinově. Vychází z potřeb a přání uživatelů. Jedná se např. o: trénování paměti, terapeutické techniky na procvičování jemné motoriky, sportovní činnost, kulturní program v zařízení i mimo, vzdělávací programy, zprostředkování kontaktu s okolím, práce na PC, knihovna atd. 

 

Duchovní péče

 

V kapli domova se konají pravidelné bohoslužby  římskokatolické církve  a  Církve československé husitské.

 

Sociální péče

 

Tuto službu zajišťují především sociální pracovnice, které zastupuje a hájí práva uživatelů. Zejména v oblastech občansko- právních, sociálně- právních a majetkových.

Depozitní účetní zajišťuje úschovu finančních depozit, vkladních knížek, výplatu důchodu atp.

 

Ostatní péče

 

Do zařízení pravidelně dochází kadeřnice a  pedikérka. Dále jsme schopni poskytnout pomoc při nákupech a  fakultativní služby dle platného ceníku.

Zájemci o umístění, rodinní příslušníci nás mohou navštívit. Rádi vás provedeme a zodpovíme  případné dotazy.

Domluvte si schůzku na tel. č. 416 591 657, nebo tel. č. 416 591 242

 

Dokumenty ke stažení