Vedoucí zařízení
Mgr. Lydie Hrdličková
Sociální pracovnice
Bc. Pavlína Hanusová
Sociální pracovnice
Bc. Tereza Lachmanová
Přejít na /
Cíle
Okruh osob
Zásady
Specifikace organizace a služeb
Více o službách
Ke stažení

O zařízení - Služba DZR

Název zařízení
Adresa zařízení
Druh sociální služby
Identifikátor služby
Forma poskytování
Kapacita lůžek
Věková struktura
Místo poskytování

Poslání

Poskytovat pobytové sociální služby osobám, které nemohou trvale žít ve svém přirozeném prostředí z důvodu věku, snížené soběstačnosti a jsou odkázány na pomoc a podporu jiné fyzické osoby.

Při poskytovaní sociální služby vycházet z individuálně určených potřeb uživatelů a zajišťovat je v takové míře, aby byla zachována důstojnost a základní lidská práva. Respektovat rozhodnutí uživatelů a napomáhat k udržení jejich přirozených vazeb a kontaktu s okolím.

Zájemci o umístění, rodinní příslušníci nás mohou navštívit. Rádi vás provedeme a zodpovíme případné dotazy.

Domluvte si schůzku na tel. č. 416 591 657 nebo 416 591 242

Cíle

1

uživatel, který si udrží svoje schopnosti a dovednosti co nejdéle

2

uživatel, který se v domově cítí příjemně a bezpečně

3

uživatel, který je spokojený v oblasti ubytování, stravování

4

uživatel, který se aktivně zapojuje do nabízených aktivizačních činností

5

uživatel, který je nadále v kontaktu s rodinou a přáteli

6

uživatel, který za pomoci poskytované služby dokáže využívat běžně dostupné služby

O zařízení - Služba DPS

Název zařízení
Adresa zařízení
Druh sociální služby
Identifikátor služby
Forma poskytování
Kapacita lůžek
Věková struktura
Místo poskytování

Poslání

Poskytovat pobytové sociální služby osobám, které nemohou trvale žít ve svém přirozeném prostředí z důvodu věku, snížené soběstačnosti a jsou odkázány na pomoc a podporu jiné fyzické osoby.

Při poskytovaní sociální služby vycházet z individuálně určených potřeb uživatelů a zajišťovat je v takové míře, aby byla zachována důstojnost a základní lidská práva. Respektovat rozhodnutí uživatelů a napomáhat k udržení jejich přirozených vazeb a kontaktu s okolím.

Zájemci o umístění, rodinní příslušníci nás mohou navštívit. Rádi vás provedeme a zodpovíme případné dotazy.

Domluvte si schůzku na tel. č. 416 591 657 nebo 416 591 242

Cíle

1

uživatel, který si udrží svoje schopnosti a dovednosti co nejdéle

2

uživatel, který je spokojený v oblasti ubytování, stravování

3

uživatel, který je nadále v kontaktu s rodinou a přáteli

4

uživatel, který za pomoci poskytované služby dokáže využívat běžně dostupné služby

Okruh osob - DZR

Osoby se stařeckou, Alzheimerovou demencí a ostatními typy demence od 65 let věku.

Okruh osob - DPS

Senioři od 65 let věku, kteří mají sníženou soběstačnost, zejména z důvodu věku nebo zdravotního stavu a jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc druhé fyzické osoby.

Specifikace organizace a služeb

Domov důchodců Libochovice je zařízením Centra sociální pomoci Litoměřice, příspěvkové organizace.

Uživatel hradí náklady za poskytované služby (ubytování, stravování a úkony péče) sjednané ve Smlouvě o poskytování služeb sociální péče, která je uzavřena v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, v platném znění. Dále mohou být poskytovány jako fakultativní další činnosti.

Kde nás najdete?

Domov se nachází v malém městečku Libochovice. Je umístěn v klidném prostředí, obklopen zelení a sadem. Ve městě je zámek s hezkým parkem, který spolu s městským parkem nabízí možnost vycházek. V areálu domova se nachází veřejný krytý bazén s celoročním provozem. V dosahu je autobusová a vlaková zastávka.

Více o službách

Dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a vyhlášky č. 505/2006 Sb. jsou uživatelům poskytovány tyto služby:

1 / ubytování
Služba DZR

Ubytování je poskytováno na třílůžkových a dvoulůžkových a pokojích se společným sociálním zařízením, jednolůžkových pokojích s vlastním sociálním zařízením. Pokoje jsou vybaveny standardním nábytkem, včetně lůžkovin. Uživatel si může po dohodě přinést vlastní televizor, rádio, obrázky a drobné předměty k výzdobě pokoje.

Služba DPS

Ubytování je poskytováno na dvoulůžkových a jenolůžkových pokojích s vlastmím sociálním zařízením. Uživatel si může po dohodě přinést vlastní televizor, rádio, obrázky a drobné předměty k výzdobě pokoje.

2 / stravování

Zajišťuje celodenní stravu včetně diet, které sestavuje nutriční terapeutka. Pitný režim je zajištěn po celých 24 hodin denně. V kantýně lze koupit základní potraviny, nápoje, lahůdky a drogistické zboží.

3 / úhrada za poskytované služby

Za pobyt hradí klient náklady za celodenní stravu a za bydlení. Výše úhrady je stanovena ve Smlouvě o poskytnutí služby sociální péče, která je v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., O sociálních službách, v platném znění a prováděcí vyhláškou č. 505/2006 Sb., v platném znění.

Za celoroční pobyt v DD Libochovice s účinností od 1. 2. 2024 je úhrada stanovena takto:

Služba DZR
 

Budova č. 1- pokoj vícelůžkový

Budova č. 2 – pokoj dvoulůžkový

    
typ úhradynázev stravovací jednotkystravovací jednotka/ potravinyrežie       cena za 1 den stravování/ strav. jednotkacena za 1 den ubytovánícena celkem za den /strava+ ubytovánícelkem úhrada za měsíc
1.celodenní strava – normální, dietní, diabetická

123Kč

132 Kč255 Kč290 Kč545 Kč16 350 Kč
  Budova č.2 – pokoj jednolůžkový        
typ úhrady název stravovací jednotky stravovací jednotka/ potraviny režie        cena za 1 den stravování/ strav. jednotka cena za 1 den ubytování cena celkem za den /strava+ ubytování celkem úhrada za měsíc
1. celodenní strava – normální, dietní, diabetická 123 Kč 132 Kč 255 Kč 300 Kč 555 Kč 16 650 Kč
Služba DPS
 

Budova č. 2 – pokoj dvoulůžkový

    
typ úhradynázev stravovací jednotkystravovací jednotka/ potravinyrežie       cena za 1 den stravování/ strav. jednotkacena za 1 den ubytovánícena celkem za den /strava+ ubytovánícelkem úhrada za měsíc
1.celodenní strava – normální, dietní, diabetická123 Kč132 Kč255 Kč290 Kč545 Kč16 350 Kč
 Budova č.2 – pokoj jednolůžkový    
typ úhradynázev stravovací jednotkystravovací jednotka/ potravinyrežie       cena za 1 den stravování/ strav. jednotkacena za 1 den ubytovánícena celkem za den /strava+ ubytovánícelkem úhrada za měsíc
1.celodenní strava – normální, dietní, diabetická123 Kč132 Kč255 Kč300 Kč555 Kč16 650 Kč
Uživatel hradí náklady za poskytované služby (ubytování, stravování a úkony péče) sjednané ve Smlouvě o poskytování služeb sociální péče, která je uzavřena v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, v platném znění. Dále mohou být poskytovány jako fakultativní další činnosti. Po úhradě za stravu ubytování musí zůstat klientovi 15% příjmu. Klient, kterému byl přiznán příspěvek na péči, kromě úhrady výše uvedené, hradí za kalendářní měsíc částku ve výši přiznaného příspěvku na péči.
4 / přímá obslužná péče

Je zajišťována kvalifikovaným personálem a to 24 hod. denně.

Sociální služby jsou poskytovány v rozsahu základních činností dle vyhlášky č. 505/2006 Sb., v platném znění (osobní hygiena, oblékání, pohyb, aktivizační činnosti, stravování, ubytování atd.).

5 / zdravotní péče

Lékařskou zdravotní péči zajišťuje v domově praktický lékař. Do domova dojíždí specialisté (diabetolog a psychiatr). Další specializovaná léčba je zajišťována ve spádových ambulancích odborných lékařů.

Přímá zdravotní péče je zajišťována kvalifikovaným personálem ( podávání léků, odběry, převazy atd.).

Na základě doporučení lékaře zajistíme proškoleným personálem elektroléčbu, základní masáže, mobilizaci, či kondiční tělocvik.

6 / aktivizační a kulturní činnosti

Je zaměřena individuálně, nebo skupinově. Vychází z potřeb a přání uživatelů. Jedná se např. o: trénování paměti, terapeutické techniky na procvičování jemné motoriky, sportovní činnost, kulturní program v zařízení i mimo, vzdělávací programy, zprostředkování kontaktu s okolím, práce na PC, čítárna atd.

7 / duchovní péče

V kapli domova se konají pravidelné bohoslužby římskokatolické církve a Církve československé husitské.

8 / sociální péče

Tuto službu zajišťují především sociální pracovnice, které zastupuje a hájí práva uživatelů. Zejména v oblastech občansko- právních, sociálně- právních a majetkových.

Depozitní účetní zajišťuje úschovu finančních depozit, vkladních knížek, výplatu důchodu atp.

9 / ostatní péče

Do zařízení pravidelně dochází kadeřnice a pedikérka. Dále jsme schopni poskytnout pomoc při nákupech a fakultativní služby dle platného ceníku.

Dokumenty ke stažení
Skip to content