Velikonoce v DD Čížkovice

Koncem měsíce března nastal čas příprav na očekávané velikonoční svátky. V tomtéž duchu probíhaly přípravy i v Domově důchodců Čížkovice. Zaměstnanci společně s uživateli domova zaseli jarní osení a domov ozdobili jarní, a především velikonoční výzdobou. Domov rozzářila, po zimní výzdobě, květinová dekorace, krásně zelené osení, velikonoční vajíčka, pomlázky, pentle, zajíci i kuřátka. Velikonoční svátky pro tento rok připadaly na 2. – 5. dubna 2021, počínajíc státním svátkem na Velký pátek.

V neděli O Boží hod velikonoční si uživatelé pochutnali na tradiční velikonoční nádivce, poseděli si při kávě, povídali si o nastávajícím Velikonočním pondělí a s ním spojených tradicích. Každoročně senioři domova vítali na Velikonoční pondělí koledníky z Domova Na Svobodě v Čížkovicích. Tento rok tomu, bohužel, nepřál. I přesto si uživatelé Domova důchodců Čížkovice Velikonoce užili. Ke snídani byla připravena vajíčková pomazánka s chlebem a bílá káva. K obědu si dopřáli oblíbený kuřecí řízek s bramborem, podávaný společně s pivem. Ke svačině byla podávána káva, čokoládový velikonoční zajíc a krásně zdobený perník. Všichni si moc pochutnali. Při odpolední kávě proběhlo vzpomínání seniorů na dřívější časy s velikonočním tématem o tradicích a zvycích v jejich rodinách. O tom, jakým stylem a barvami se zdobila vajíčka, jaká byla v rodině velikonoční dekorace, či o pletení pomlázek z vrbových proutků.

V domově panovala příjemná atmosféra naplněna duchem Velikonoc, klidem, rozjímáním, vzpomínkami a rozmluvami. I přes veškerá letošní omezí si uživatelé Domova důchodců Čížkovice velikonoční svátky užili.

Bc. Michaela Hrnčířová

Domov důchodců Čížkovice