Slet čarodějnic

Slet čarodějnic v Domově důchodců Čížkovice

 

     V pátek 30. dubna 2021 proběhla v Domově důchodců Čížkovice celodenní akce Slet čarodějnic. Slavnosti pálení čarodějnic jsou úzce spojeny s nadcházejícím prvním májem, kdy se na vesnicích a v některých městech staví ozdobená májka. Uživatelům bylo líto, že se letošního pálení čarodějnic, včetně stavění májky, nemohou zúčastnit děti z místní mateřské školky, které každoročně se zdobením májky seniorům pomáhají.

 

     V dopoledních hodinách se čarodějnice rozletěly po domově a doprovázely seniory do kulturní místnosti v prvním patře, kde na ně čekalo výtečné pohoštění. Místní paní kuchařky totiž napekly, všemi oblíbenou, citrónovou babetku. Společně s ní byla servírována i káva s mlékem. Všichni si moc pochutnali, citrónový zákusek se kuchařkám velmi povedl. Divoký rej čarodějnic doprovázela hudba, která nenechala nikoho klidným. Uživatelé, kteří rádi tančí a zpívají, se s vervou zapojili do divokého reje a užívali se nastalého veselí.

 

     Jelikož byl odpoledne krásně slunečný den, všichni uživatelé se po obědě sešli na nádvoří domova. Tam pro ně byla nachystána májka, kterou společnými silami s čarodějnicemi nazdobili různobarevnými krepákovými fáborky. Následně všichni společně umístili ozdobenou májku na vybrané místo, kde zůstane po nějakou dobu, aby všem připomínala příjemně strávený čas. Mezi tím, byl roztopen venkovní gril, na kterém se k odpolední svačině začaly připravovat buřty. Ty se následně servírovali s chlebem a hořčicí. A co by to bylo za grilování, kdyby se k občerstvení nepodávalo pivo. Ani to nechybělo a doplňovalo chuť opečených buřtů.

 

     Celý den se náramně vyvedl. Senioři tak mohli obdivovat různé čarodějnické převleky a masky a tipovat, zda nějakou čarodějnici z dávných dob neznají. Uživatelé i zaměstnanci si užili krásný den plný sluníčka, veselí a výborné nálady, vše doplněno dobrým občerstvením, hudbou, tancem, zpěvem a různorodými kostýmy čarodějnic.  

 

Bc. Michaela Hrnčířová

Domov důchodců Čížkovice