Senior auto

Senior Auto – není žádný speciální vůz, ale divadelně zpracovaná pravidla provozu.

Dobré a důležité postřehy v chování řidičů, cyklistů a chodců v dopravě, které se nevztahují jen

k seniorům.

Přednáška v divadelní podobě byla velmi pěkná, názorná videa ukazovala nejčastější chyby řidičů za volantem.

Přednášející herci poukázali na nové dopravní značky, na alkohol za volantem dokonce i na telefonování v průběhu jízdy.

Otázkám o pohybu chodců jsme se také nevyhnuli. Po které straně vozovky se můžeme pohybovat, když tam není chodník, mám být osvětlený, mám nosit reflexní pásky a proč.

Každý, kdo se přednášky zúčastnil si odnesl nové informace o tom, jak se v současném provozu chovat, aby

nedošel k úhoně, popřípadě neměl nehodu.

Senioři přednášející odměnili potleskem, za jejich herecký výkon i důležité informace.

Senior Auto – není žádný speciální vůz, ale divadelně zpracovaná pravidla provozu.

Dobré a důležité postřehy v chování řidičů, cyklistů a chodců v dopravě, které se nevztahují jen

k seniorům.

Přednáška v divadelní podobě byla velmi pěkná, názorná videa ukazovala nejčastější chyby řidičů za volantem.

Přednášející herci poukázali na nové dopravní značky, na alkohol za volantem dokonce i na telefonování v průběhu jízdy.

Otázkám o pohybu chodců jsme se také nevyhnuli. Po které straně vozovky se můžeme pohybovat, když tam není chodník, mám být osvětlený, mám nosit reflexní pásky a proč.

Každý, kdo se přednášky zúčastnil si odnesl nové informace o tom, jak se v současném provozu chovat, aby

nedošel k úhoně, popřípadě neměl nehodu.

Senioři přednášející odměnili potleskem, za jejich herecký výkon i důležité informace.