ROZVOLŇOVÁNÍ OPATŘENÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH

V návaznosti na rozvolňování opatření spojená s pandemií koronaviru (https://www.mpsv.cz/web/cz/socialni-sluzby-info) vás informujeme o umožnění návštěv na našich zařízeních.

V návaznosti na aktuální rozhodnutí vlády, povolujeme od 25 .5. 2020 návštěvy v zařízeních CSP Litoměřice, p.o. za následujících podmínek:

  1. Návštěvy se musí předem telefonicky nahlásit a sjednat si přesný datum a čas návštěvy
  2. Návštěvy mohou probíhat pouze na předem určeném místě (návštěvní místnost)
  3. V místnosti může být vždy pouze jeden klient s návštěvou (návštěva nesmí čítat více než 2 lidi)
  4. Návštěva musí být vybavena vlastní rouškou a rukavicemi
  5. Návštěvě není povolen volný pohyb po zařízení
  6. Po každé návštěvě bude místnost pečlivě vydezinfikována
  7. Každá návštěva musí být zaznamenána do knihy návštěv