Rozsvěcení betlému

Dne 6. 12. 2019 uživatele Domova důchodců Čížkovice zažili výjimečný den.

Dopoledne je navštívil čert, Mikuláš a anděl, s tradičními baličky. Odpoledne bylo připraveno slavnostní rozsvícení betlému, který vyhotovili zaměstnanci DD Čížkovice. K tomu zahrála živá hudba koledy, podával se svařák a moučník, navečer byly připraveny vuřty. A aby toho nebylo málo zažili uživatele překvapení od paní Michaely a její malé dcerky Elišky, které všem uživatelům donesly drobné dárečky v podobě sladkostí a osobně je každému předali, za což velmi děkujeme.

Bc. Dita Filousová, DiS.,sociální pracovnice