V souvislosti s infekčními opatřeními spojenými primárně s rizikem rozšíření nákazy koronaviru vám na základě výsledku jednání Krizového štábu Ústeckého kraje sdělujeme informaci, že počínaje dnešním dnem (tzn.: 5. 3. 2020) jsou na všech našich zařízeních zakázány návštěvy.

Zákaz platí po dobu 14 dní.

Děkujeme za pochopení
Rozumím

Rozsvěcení betlému

Dne 6. 12. 2019 uživatele Domova důchodců Čížkovice zažili výjimečný den.

Dopoledne je navštívil čert, Mikuláš a anděl, s tradičními baličky. Odpoledne bylo připraveno slavnostní rozsvícení betlému, který vyhotovili zaměstnanci DD Čížkovice. K tomu zahrála živá hudba koledy, podával se svařák a moučník, navečer byly připraveny vuřty. A aby toho nebylo málo zažili uživatele překvapení od paní Michaely a její malé dcerky Elišky, které všem uživatelům donesly drobné dárečky v podobě sladkostí a osobně je každému předali, za což velmi děkujeme.

Bc. Dita Filousová, DiS.,sociální pracovnice