Rej čarodějnic

Ve čtvrtek 30. dubna 2020 proběhl v Domově důchodců Čížkovice celodenní rej čarodějnic a čarodějů. Ti, kteří se těšili na dětský smích a pobíhání po zahradě, byli pro letošní rok zklamáni. Děti z MŠ Čížkovice, které každoročně zpříjemňují uživatelům dopoledne spojené se zdobením májky, bohužel kvůli koronavirovému opatření a zavřeným školkám, nemohly přijít. Ale i přes veškerá úskalí, přilétly čarodějnice, i se svými mazlíčky na svých nadzvukových košťatech a zpestřily tak den všem uživatelům domova.

Senioři rozděleni do dvou menších skupin, v kulturních místnostech, si celé dopoledne užili ve společnosti čarodějnic. Vzaly s sebou i jednoho čaroděje, který dohlížel nad celou tou čarodějnickou bandou. Jako pohoštění byla připravena dobrá káva, s ještě chutnější bábovkou, s příchutí pozitivní nálady. Senioři pochválili kuchařský um čarodějnic na výtečnou. Za doprovodu reprodukované hudby si uživatelé společně s čarodějnicemi zatančili a zazpívali na známé písničky, které nenechaly nikoho klidným. Jen ta zvířata chtěla svůj klid, takže kočky, potkani, pavouci či stonožky si našli svůj klidný koutek, kde přečkali celé to pozdvižení. Atmosféra byla bujará, plná veselí a hlaholu.

Čarodějnice poletovaly a proháněly svá košťata po domově i v odpoledních hodinách. I když již tolik nepřálo slunečné počasí, i přesto to některé uživatele vylákalo ven, kde si v zahradě domova dopřáli opečených buřtů na grilu s chlebem, hořčicí a pivem. Všichni si velmi pochutnali a venkovní posezení si užili. Svižná, veselá hudba vyzývala ke zpěvu i tanci.  Ti uživatelé, kteří po obědě již zůstali v teple domova, o dobrého buřta s pivem taktéž nepřišli a velmi si na něm pochutnali.

Dodržením všech stanovených opatření, si všichni rej čarodějnic užili a zpříjemnili si tak dlouhé dny bez možnosti návštěv. Čarodějnice přislíbily, že se opět za rok vrátí na svých kouzelných košťatech, jelikož ocenily opékání buřtů na grilu, a ne na táborovém ohni, a všechny se tak v pořádku a ve zdraví navrátily do svým příbytků. Co tu bohužel zanechaly a neodvezly si s sebou, byli jejich mazlíčci – kočky, pavouci a možná i nějaká ta myška. Ale v tomto případě to zaručit nemohou.  

 

Bc. Michaela Hrnčířová

Domov důchodců Čížkovice