Přivítání adventu v DD Čížkovice

Přivítání adventu v Domově důchodců Čížkovice

V pátek 26. listopadu 2021 přivítali uživatelé Domova důchodců Čížkovice nastávající advent. Společné posezení, k přivítání nadcházejících čtyř neděl před příchodem Božího hodu vánočního, proběhlo venku v zahradě domova. Pro uživatele byly od 16 hodin připraveny nazdobené stoly vázičkami, svíčkami a občerstvením v podobě slaného pečiva teplého čaje. Po úvodním proslovu a uvítání všech zúčastněných vedoucí domova paní Ing. Jakubcovou, proběhlo slavnostní rozsvěcení venkovního prostoru domova, betlému a vánočně nazdobeného stromu. Senioři byli mile překvapeni příchodem muzikantů, kteří jim u osvětleného betlému zahráli vánoční koledy na trumpety. Při poslechu písní bylo podáváno výborné svařené víno s citrónem pro zahřátí, společně s domácím upečeným perníkem ozdobeným šlehačkou. Navozená atmosféra všem připomněla blížící se vánoční svátky, byla plná pohody, spokojenosti a také dobré nálady. Uživatelé si tak díky tomu mohli společně zazpívat vánoční koledy a připomenout čas, který je zasvěcen klidu, rozjímání, tradicím, přípravě vánočního cukroví a společně trávených chvil v kruhu rodinném a mezi přáteli. Všichni zúčastnění senioři si tento podvečer užili, byli nadšeni krásnou vánoční výzdobou, navozenou pohodou a již se těší na blížící se vánoční čas plný krásných vzpomínek.