Předání dárků od žáků ZŠ Antonína Baráka Lovosice

Ve středu 17. prosince 2020 byla uživatelům Domova důchodců Čížkovice předána vánoční přání. Vlastnoručně vyrobená vánoční přání ve tvaru anděla vyrobily děti ze třídy 2. A ZŠ Antonína Baráka Lovosice. Touto cestou velmi děkujeme dětem a pedagogům ZŠ Antonína Baráka Lovosice za dárečky pro naše uživatele. Velmi si ceníme vlastnoruční práce a osobně vepsané básničky. Bylo znát, že si děti daly záležet a výroba přáníček je bavila. Našim uživatelům se přáníčka moc líbila a na jejich tvářích vykouzlila úsměv a pocit velké radosti.

Dárečků si vážíme a přejeme dětem i pedagogům mnoho štěstí a zdraví v novém roce 2021.

Bc. Michaela Hrnčířová

Domov důchodců Čížkovice