Pálení čarodějnic v DSP Skalice

Stejně jako v minulých letech, tak ani letos nechybělo na konci dubna pálení čarodějnic. Čarodějnice byla připravená, k tomu táborák, buřtíky, soutěže.