Oznámení o zákazu návštěv a o možnosti využít program Skype

Oznámení pro rodinné příslušníky a blízké osoby uživatelů Domova důchodců Čížkovice o zákazu návštěv a o možnosti využití komunikačního systému Skype

 

Na základě Usnesení vlády ČR č. 998 ze dne 8. října 2020 jsou v Domově důchodců Čížkovice zakázány návštěvy. S účinností od 09. října 2020 do 25. října 2020 se uzavírá celé zařízení.

Místo osobních návštěv je možné využít komunikačního systému Skype, pro zprostředkování videohovorů mezi uživateli domova důchodců a jejich rodinnými příslušníky a blízkými osobami. Komunikační systém Skype je možné využívat celoročně.

Přezdívka pro připojení: DD Čížkovice

Před samotným videohovorem je nutné spojit se telefonicky (č. telefonu 416 538 128 a 416 538 081, 775 862 340) s personálem domova důchodců z důvodu domluvy času a přípravy uživatele k zahájení videohovoru přes Skype.

V případě, že by nedošlo ke spojení prostřednictvím přezdívky „DD Čížkovice“, volající rodinný příslušník nebo osoba blízká telefonicky nahlásí sloužícímu personálu svoji přezdívku na Skype a ten se s ním obratem spojí.

S pozdravem

 

Ing. Vlasta Jakubcová

vedoucí domova