OFICIÁLNÍ ZPRÁVA - VÝRAZNÉ ZLEPŠENÍ STAVU HOSPITALIZOVANÉ KLIENTKY DUT LITOMĚŘICE

Máme ohromnou radost, dnešní chmurný den má pozitivní tečku, která nám všem vykouzlila úsměv na tváři.

Naše klientka (ročník 1940), která byla před několika dny odvezena rychlou záchrannou službou pro vysoké horečky a dýchací obtíže na infekční oddělení ústecké Masarykovy nemocnice, kde pobývala na ventilovaném lůžku s potvrzenou diagnózou COVID-19 - byla dnešním dnem pro výrazné zlepšení zdravotního stavu PROPUŠTĚNA DO DOMÁCÍHO OŠETŘOVÁNÍ.

Paní Antonie se tak vrací zpět k nám do domova - a přináší nám tím nejen ohromnou radost, ale též víru, že infekční onemocnění COVID-19 se porazit dá. Ona je toho důkazem!

Děkujeme, jsme opravdu šťastní za tuto informaci.