OFICIÁLNÍ VYJÁDŘENÍ - VÝSLEDKY TESTOVÁNÍ DUT LITOMĚŘICE

V návaznosti na prokázanou infekci COVID-19, která se v minulých dnech objevila na našem zařízení Domov U Trati Litoměřice, byla na celý domov uvalena karanténa. Ve spolupráci s KHS jsme obratem nechali veškeré klienty tohoto domova a personál na přítomnost viru otestovat.

I přes veškerá opatřená máme dnešnímu dni (31. 3. 2020) v Domově U Trati 52 pozitivních klientů testovaných na přítomnost koronavirové infekce COVID-19 z celkového počtu 72 klientů. Z 52 nakažených vyžadovalo 6 klientů lékařskou pomoc. Jeden náš klient, u kterého se prokázalo virové onemocnění COVID-19, bohužel zemřel. Nákaza novým typem koronaviru nebyla hlavní příčinou úmrtí, jednalo se o onkologického pacienta s řadou dalších interních chorob. 

Na výsledky testování ošetřujícího personálu stále čekáme.

Momentálně intenzivně spolupracujeme s KHS a domlouváme se na následných postupech tak, abychom co nejvíce ochránili zdraví všech přítomných. Veškerý režim zařízení se nyní řídí krizovým plánem.

Většina testovaných klientů nevykazuje žádné závažné příznaky koronavirové infekce, proto i nadále zůstávají v péči ošetřujícího personálu Domova U Trati. Ti, kteří potřebují neodkladnou lékařskou pomoc jsou ihned převáženi do litoměřické nemocnice a ústecké Masarykovy nemocnice.

V současné době naše sociální pracovnice o situaci informují rodinné příslušníky, taktéž je odesílán všem rodinným zástupcům informační email.