OFICIÁLNÍ VYJÁDŘENÍ - Karanténa Domov U Trati Litoměřice

Abychom předešli jakýmkoliv spekulacím, k situaci v Domově U Trati sdělujeme následující informace:

25.3.2020 ve 14:02 nám bylo ze strany KHS Ústí nad Labem sděleno, že náš klient, toho času v péči Nemocnice Ústí nad Labem, byl pozitivně testován na přítomnost COVID 19. Současně jsme obdrželi informace, že jeden z našich zaměstnanců Domova U Trati, který je od 12.3.2020 v domácí karanténě (tudíž od tohoto data nebyl přítomen na zařízení), byl taktéž pozitivně testován na přítomnost COVID 19.

Dva naši klienti jsou v péči ústecké nemocnice - jeden z nich byl opakovaně testován s negativním výsledkem - u druhého klienta na výsledek čekáme.

Žádný z klientů ani zaměstnanců, kteří jsou momentálně v zařízení, nevykazuje žádné příznaky onemocnění COVID 19, preventivně však necháváme ve spolupráci s KHS postupně všechny klienty i personál testovat.

Celý Domov U Trati je nyní v karanténě a řídí se pokyny krizového štábu s jasně daným krizovým plánem. Zaměstnanci se do zařízení na nezbytně nutnou dobu nastěhovali a poskytují klientům běžnou standardní péči. V souvislosti s výskytem tohoto virového onemocnění jsme přijali nejvyšší možná hygienická opatření, pro zdraví klientů i personálu děláme maximum.

Děkujeme, že na nás myslíte, společně to jistě zvládneme.