OFICIÁLNÍ VYJÁDŘENÍ - Domov U Trati Litoměřice

Informujeme vás o vývoji situace v Domově U Trati v Litoměřicích /27. 3. 2020/

U třech našich klientů a jednoho člena personálu se prokázala infekce COVID-19. Žádný z infikovaných seniorů se nenachází (ani při prokázání infekce se již nenacházel) v prostorách Domova U Trati. Pozitivně testovaní senioři jsou nyní v péči Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, zaměstnanec, který od 12. 3. 2020 nebyl přítomen na zařízení, je v domácím ošetřování.

Celý Domov U Trati je nyní v karanténě a řídí se pokyny krizového štábu s jasně daným krizovým plánem. Zaměstnanci se do zařízení na nezbytně nutnou dobu nastěhovali a poskytují klientům péči v plném rozsahu. V souvislosti s výskytem tohoto virového onemocnění jsme přijali nejvyšší možná hygienická opatření, pro zdraví klientů a personálu děláme maximum.

Žádný z klientů ani zaměstnanců, kteří jsou momentálně v zařízení, nevykazuje žádné příznaky onemocnění COVID-19, preventivně však necháváme ve spolupráci s KHS postupně všechny klienty i personál testovat.

Veřejnost a rodinné příslušníky našich klientů žádáme především o shovívavost a taktéž o zamezení šíření nepravdivých zpráv telefonicky našim klientům. Věřte, že to poslední, co nyní potřebují, jsou domněnky a smyšlené tragické scénáře. Sociální izolace je pro naše seniory velmi složitá a citlivá – mějte, prosím, na paměti, že od nás, jakožto od personálu vykonávajícího sociální službu, mají veškeré potřebné informace o vývoji situace v našem domově i okolí.

Věříme, že tento nelehký stav u nás nebude trvat dlouho, nicméně vás žádáme o spolupráci a zachování klidu.

Každým dnem budeme veškeré informace o vývoji situace sdílet na našich webových stránkách: https://www.csplitomerice.cz/novinky/ a taktéž oficiálních facebookových stránkách: https://www.facebook.com/csplitomerice.cz, prosíme, sledujte výhradně tyto informační kanály, budeme vás informovat.