OFICIÁLNÍ VYJÁDŘENÍ - DOBROVOLNÁ KARANTÉNA DSP SKALICE

Rádi bychom vás informovali o tom, že jsme počínaje dnešním dnem (4. 4. 2020 - 6:00hod) vyhlásili na našem zařízení Domov sociální péče Skalice dobrovolnou karanténu. Karenténu jsme vyhlásili na základě oboustranné dohody zaměstnanců s vedením organizace a to především s ohledem na rizika spojená s možným přenosem nákazy novým typem koronaviru.

Připomínáme, že karanténa je dobrovolná, není tedy vyhlášena na základě potvrzené existence viru COVID-19 u klientů, či zaměstnanců DSP Skalice.

V Domově sociální péče Skalice jsou ubytováni klienti s mentálním a kombinovaným postižením.

Našemu personálu patří velké uznání a poděkování, jelikož na několik následujících dnů opustili vlastní rodiny a domovy a zcela se přestěhovali do zařízení, aby ochránili své klienty a eliminovali rizika spojená s každodenním docházením do zaměstnání a možného zavlečení nákazy do zařízení.