Obnovení návštěv v DD Čížkovice

Od 26. 05. 2020 (úterý) se obnovují návštěvy v Domově důchodců Čížkovice. Z důvodu postupného uvolňování karanténních opatření, budou návštěvy probíhat v omezeném režimu.

K návštěvě bude vyčleněna návštěvní místnost v přízemí označená orientačním nápisem. V návštěvní místnosti může být vždy jeden uživatel s návštěvou, doba návštěvy je omezena na 30 minut. V případě příznivého počasí je možné, aby návštěva proběhla v zahradě domova, na označeném místě pro návštěvy.

Návštěvu je nutné předem telefonicky objednat u sociální pracovnice Bc. Dity Filousové, denně (Po – Pá) na tel. č. 416 538 128, 722 771 238 do 15:00 hod. Návštěvy proběhnou dle domluveného termínu.

Návštěva se při příchodu nahlásí vnitřním telefonem od branky, zvolí tlačítko Ošetřovna. Diplomovaná sestra otevře návštěvě, která dojde k návštěvní místnosti v přízemí, kde vyčká příchodu diplomované sestry. Sestra při příchodu změří návštěvě teplotu a vyplní s návštěvou prohlášení. Návštěva uživatele musí být vybavena ochrannou rouškou, ochrannými rukavicemi. V návštěvní místnosti a u branky domova je k dispozicí dezinfekce.

Apelujme na návštěvy, aby dodržovaly dietní omezení u svých příbuzných, není nutné nosit velké množství potravin.

Volný pohyb návštěv mimo určená návštěvní místa v areálu domova není povolen.

 

 

Ing. Vlasta Jakubcová

vedoucí zařízení