Návštěvy - CSP Litoměřice, p.o.

Na základě aktuální epidemiologické situace v zařízeních CSP Litoměřice jsou zakázány návštěvy do 31.12.2020 s výjimkou DD Libochovice, DUT Litoměřice a DSP Skalice.
 
V těchto zařízeních budou stanovena režimová opatření v souladu s Usnesením Vlády ČR ze dne 30.11.2020 č.1264. Návštěvy budou možné po předchozím objednání od 8.12.2020.
 
Návštěva na vybraných zařízeních bude umožněna pouze po splnění následujících podmínek:
 
Návštěva musí dle nař. Vlády ČR č. 1264 při vstupu předložit doklad o tom, že:
 
- absolvovala nejpozději 48 hodin před zahájením návštěvy RT-PCR vyšetření nebo POC test na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem
 
- že v době max. 90 dnů přede dnem návštěvy prodělala onemocnění COVID-19
Doklad vystavuje Váš praktický lékař, popř. u testů POC také místo, kde jste test podstoupili.
 
Na zařízeních CSP Litoměřice NEBUDE prováděno testování návštěv!
 
Děkujeme za pochopení.