V souvislosti s infekčními opatřeními spojenými primárně s rizikem rozšíření nákazy koronaviru vám na základě výsledku jednání Krizového štábu Ústeckého kraje sdělujeme informaci, že počínaje dnešním dnem (tzn.: 5. 3. 2020) jsou na všech našich zařízeních zakázány návštěvy.

Zákaz platí po dobu 14 dní.

Děkujeme za pochopení
Rozumím

Možnost využití komunikačního systému skype

Oznámení pro rodinné příslušníky a blízké osoby uživatelů     Domova důchodců Čížkovice o možnosti využití komunikačního systému Skype

 

Od 24. března 2020 je v Domově důchodců Čížkovice zahájen provoz komunikačního systému Skype, pro zprostředkování videohovorů mezi uživateli domova důchodců a jejich rodinných příslušníků a blízkých osob.

Přezdívka pro připojení: Ordinace DD Čížkovice

Před samotným videohovorem je nutné spojit se telefonicky (č. telefonu 416 538 128 a 416 538 081) s personálem domova důchodců z důvodu domluvy času a přípravy uživatele k zahájení videohovoru přes Skype.

V případě, že by nedošlo ke spojení prostřednictvím přezdívky „DD Čížkovice (obrázek zasněžené stodoly)“, volající rodinný příslušník nebo osoba blízká telefonicky nahlásí sloužícímu personálu svoji přezdívku na Skype a ten se s ním obratem spojí.