Červencové kreslení

Umělec je v každém z nás. Náš průvodce, učitel a rádce pan Lakomý probouzí naše umělecké „já“ každá měsíc a my se na tato setkání moc těšíme.