Beseda s lesníky

BESEDA S LESNÍKY V DD LIBOCHOVICE

 

Dne 11.9.2019  náš domov důchodců Libochovice  (zařízení CSP Litoměřice p. o.)  navštívili zaměstnanci podniku LESY ČR. Celé dopoledne nám zpříjemnili besedou o lese. Povídali nejen o  rostlinném složení lesa v naší lokalitě českého středohoří a Dolního Poohří, ale  také o zvířatech a hmyzu,  kteří v lese žijí a neopomněli zmínit i problematiku se škůdci, kteří se v současné době přemnožují a jsou pro les ohrožující. Během besedy měli naši senioři možnost prohlédnout si určité druhy dřevin, kůru poškozenou kůrovcem, sbírku hmyzu a brouků a také rohy a paroží od zvěře. Beseda se všem moc líbila, každý si jistě vzpomněl,  jak chodíval na procházky do přírody. Děkujeme lesníkům za příjemné dopoledne a těšíme se na další setkání.

Aktivizační pracovnice Smetanová Veronika, Horká Lucie