+416 535 075, +416 535 984    csp.litomerice@csplitomerice.cz
Centrum sociální pomoci Litoměřice
příspěvková organizace

DD Milešov


  • Druh sociální služby: Domov se zvláštním režimem
  • Identifikátor služby: 1353598
  • Forma poskytování: pobytová
  • Kapacita lůžek: 87

Domov důchodců Milešov je zařízením Centra sociální pomoci Litoměřice, příspěvkové organizace.
Uživatel hradí náklady za poskytované služby (ubytování, stravování a úkony péče) sjednané ve Smlouvě o poskytování služeb sociální péče, která je uzavřena v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb. o sociálních službách. Dále mohou být poskytovány jako fakultativní další činnosti.

Kde nás najdete?

Domov důchodců Milešov se nachází v obci Milešov cca 11 km od Lovosic. Má kapacitu 87 míst. Je umístěn v budově bývalého zámku. V dosahu je autobusová zastávka.

Poslání

Posláním Domova důchodců Milešov je poskytovat pobytové sociální služby každému uživateli tak, aby vycházely z individuálně určených potřeb osob, aby zachovávaly a respektovaly jejich důstojnost, základní lidská práva a svobody, s úsilím o sociální začleňování. Jedná se o osoby, které onemocněly určitým typem demence.

Náš cíl

  • uživatel, který si udrží svoje schopnosti a dovednosti co nejdéle,
  • uživatele, který je spokojen v oblasti ubytování, stravování, v nabídce aktivizačních činností,
  • uživatel, který je i nadále v kontaktu s rodinou a přáteli
  • uživatele, který je spokojen v oblasti ubytování a stravování.

.

Okruh osob

Osoby od 50 let věku, se sníženou schopností soběstačnosti v důsledku onemocnění různými typy demencí – stařecká, Alzheimerova typu, a ostatními typy demencí, jejichž situace vyžaduje pravidelnou péči a dohled druhé fyzické osoby, kdy rodina nemůže poskytnout náležitou péči a terénní či ambulantní služby již nejsou pro tyto osoby dostačující.

 

Ubytování

Domov je rozdělen na dvě oddělení. První oddělení se nachází na přízemí a v 1. patře budovy, druhé oddělení se nachází ve 2. patře budovy.
Ubytování na I. oddělení domova se poskytuje uživatelům na 10 čtyřlůžkových pokojích a 1 dvoulůžkovém pokoji, kde je možnost ubytovat manželský pár. Ubytování spadající pod II. oddělení domova se uživatelům poskytuje na 7 třílůžkových a 12 dvoulůžkových pokojích. Uživatelé mají na každém patře k dispozici jídelny, společenské místnosti s televizemi, společná sociální zařízení, chodby, včetně vybavení těchto prostor nábytkem. Uživatelé mají možnost si do domova přinést vlastní obrázky a drobné předměty k výzdobě svého prostoru. Spolu s ubytováním domov zajišťuje nejméně 1x denně úklid, podle potřeby i častěji. Dále domov zajišťuje praní, mandlování a žehlení ložního a osobního prádla a drobné opravy prádla.

Stravování

Domov poskytuje uživatelům celodenní stravu z vlastní kuchyně. Strava se podává 5x denně, diabetikům na inzulínu 6x denně. Připravuje se strava racionální (normální), dietní a diabetická.

Úhrada

Uživatel hradí náklady za celodenní stravu a za ubytování. Měsíční platba je stanovena z maximální denní výše úhrady dle zákona č. 108/2006 Sb, a vyhlášky č. 505/2006 Sb. Ve znění pozdějších předpisů.

S účinností od 1.2.2019 je stanovena takto:

celodenní strava

167,- Kč/den

Ubytování

160,- Kč/den

celkem denně

327,- Kč

celkem měsíčně

9 810,- Kč

V případě diabetické stravy + 3,- Kč / den  

Uživateli musí zůstat 15% z příjmu. Uživatel, kterému byl přiznán příspěvek na péči, kromě úhrady výše uvedené, hradí za kalendářní měsíc částku ve výši přiznaného příspěvku na péči.

Sociální služby

Sociální pracovnice zabezpečuje úschovu osob­ních dokladů, úschovu finanční hotovosti, vkladních knížek a cenných předmětů, výplatu důchodů, pomoc s finančními, úředními i osobními záležitostmi, pomoc při vyřizování žádostí o sociální dávky, kompenzační pomůcky apod.

Uživatel si může vybírat z nabízených akcí, které zajišťují podle požadavků a schopností uživatelů pracovnice sociální péče pro kulturní a zájmovou činnost. Např. kondiční cvičení, muzikoterapie, společné sledování pořadů, společenské a sportovní hry, soutěže, ruční práce, pobyt na zahradě, vycházky do okolí a pod. Pořádáme vystoupení pěveckých souborů, taneční vystoupení, maškarní zábavy, výstavy, soutěže, posezení u táboráku, přednášky a pod.

Obslužná péče

Obslužná péče je soustavná podpora, pomoc a péče o základní životní úkony uživatelů (hygienu, vyprazdňování, oblékání, jídlo apod.).

Zdravotní péče

Lékařskou zdravotní péči poskytuje v domově 1x týdně praktický lékař. Ordinace lékaře je na každém oddělení. Ostatní odborná vyšetření a lékařská zdravotní péče je uživatelům poskytována v ambulantním i ústavním zařízení léčebně preventivní péče. Dopravu sanitou zabezpečuje dopravní zdravotní služba. Podle potřeby poskytujeme uživatelům doprovod. Odbornou ošetřovatelskou péči (podávání léků, injekcí a mastí, provádění rehabilitace, převazů a odběrů a pod.) poskytují v domově uživatelům kvalifikovaní zdravotničtí pracovníci. Rehabilitační úkony předepisuje rehabilitační lékař, vlastní provádění úkonů denně zajišťuje rehabilitační sestra ve vybavené rehabilitační místnosti. Dle potřeby (přibližně 1x měsíčně) v domově ordinuje odborný psychiatr.

Duchovní péče

V kapli pravidelně dvakrát měsíčně vykonává farář církve římskokatolické mše.

Ostatní služby

Zabezpečujeme vyzvednutí léků a zdravotnických pomůcek, stříhání vlasů, pedikúru a pomoc při nákupech oblečení, obuvi, hygienických potřeb a potravin, a dalších fakultativních služeb dle platného ceníku.

Zájemci o umístění, rodinní příslušníci nás mohou navštívit. Rádi vás provedeme a zodpovíme  případné dotazy.

Domluvte si schůzku na tel. č. 416 597 109 - 111, 416 597 369, 416 536 458

nahled
nahled
nahled
nahled
nahled
nahled
nahled
nahled
nahled
nahled