+416 535 075, +416 535 984    csp.litomerice@csplitomerice.cz
Centrum sociální pomoci Litoměřice
příspěvková organizace

DD Čížkovice


 • Druh sociální služby: Domovy se zvláštním režimem
 • Identifikátor služby: 8648413
 • Forma poskytování: pobytová
 • Kapacita lůžek: 53

Domov důchodců Čížkovice je zařízením Centra sociální pomoci Litoměřice, příspěvkové organizace.
Uživatel hradí náklady za poskytované služby (ubytování, stravování a úkony péče) sjednané ve Smlouvě o poskytování služeb sociální péče, která je uzavřena v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb. o sociálních službách. Dále mohou být poskytovány jako fakultativní další činnosti.

Kde nás najdete?

Domov důchodců Čížkovice se nachází v obci Čížkovice cca 5 km od Lovosic. Má kapacitu 53 míst. Je umístěn ve střední klidné části obce v budově bývalého zámku. V dosahu je autobusová a vlaková zastávka. Návštěvy jsou denně mezi 9:00 – 20:00 hod.

Poslání

Poskytovat služby a péči seniorům, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci z důvodu věku a chronické duševní nemoci, jsou závislí na pomoci jiné osoby a nemohou žít ve svém přirozeném prostředí ani využívat jiných typů sociálních služeb. Poskytované služby jsou přizpůsobeny individuálním potřebám klientů tak, aby podporovaly jejich soběstačnost a zachovávaly jejich lidská práva a vazbu na blízké osoby a běžné sociální prostředí. Chceme umožnit našim klientům prožívat plnohodnotné, důstojné a bezpečné stáří.

 

Náš cíl

 • uživatel, který s pomocí služeb domova důstojně prožije své stáří,
 • uživatel, který s pomocí služeb domova udržuje a obnovuje přirozené sociální vazby se svými blízkými a přáteli,
 • uživatel, který se v domově cítí bezpečně,
 • uživatel, kterému je služba poskytována s ohledem na jeho individuální potřeby,
 • uživatel, který si co nejdéle zachovává svou soběstačnost a samostatnost
 • uživatel, který se aktivně zapojuje do nabízených aktivizačních činností uživatel
 • uživatel, který je spokojený se službami poskytovanými v domově v oblasti ubytování a stravování

Okruh osob

Osoby se stařeckou, Alzheimerovou demencí a ostatními typy demence od 54 let věku.

Ubytování

Uživatelé jsou ubytováni ve tří až pětilůžkových pokojích bez vlastního sociálního zařízení. K dispozici mají jídelny, společenské místnosti, společná sociální zařízení, chodby a zahradu, včetně vybavení těchto prostor nábytkem. Uživatelé mají možnost si přinést vlastní televi­zor, rádio, obrázky a drobné předměty k výzdobě svého prostoru po dohodě s vedoucí domova. Spolu s ubytováním domov zajišťuje nejméně jedenkrát denně úklid, podle potřeby i častěji. Dále domov zajišťuje ve vlastní prádelně praní, mandlování a žehlení ložního a osobního prádla a drobné opravy prádla.

Stravování

Domov poskytuje uživatelům celodenní stravu z vlastní kuchyně. Strava se podává 5x denně, II. večeři lze sjednat jako fakultativní službu. Připravuje se strava racionální (normální), dietní a diabetická.

Úhrada

Uživatel hradí náklady za celodenní stravu a za ubytování. Měsíční platba je stanovena z maximální denní výše úhrady dle zákona č. 108/2006 Sb, a vyhlášky č. 505/2006 Sb. Ve znění pozdějších předpisů.

S účinností od 1.2.2019 je stanovena takto:

celodenní strava

167,- Kč/den

Ubytování

160,- Kč/den

celkem denně

327,- Kč

celkem měsíčně

9 810,- Kč

V případě diabetické stravy + 3,- Kč / den   

Uživateli musí zůstat 15% z příjmu. Uživatel, kterému byl přiznán příspěvek na péči, kromě úhrady výše uvedené, hradí za kalendářní měsíc částku ve výši přiznaného příspěvku na péči.

Úkony péče

Obslužná

Obslužná péče je soustavná podpora, pomoc a péče o základní životní úkony uživatelů (hygie­nu, vyprazdňování, oblékání, jídlo apod.).

Zdravotní péče

Lékařskou zdravotní péči poskytuje v domově 1x týdně praktický lékař a 1x měsíčně psychiatr. Ostatní odborná vyšetření a lékařská zdravotní péče je uživatelům posky­tována v ambulantním i ústavním zařízení léčebně preventivní péče. Dopravu sanitou zabezpečuje dopravní zdravotní služba. Podle potřeby poskytujeme uživatelům doprovod. Odbornou ošetřovatelskou péči (podávání léků, injekcí a mastí, převazů a odběrů apod.) poskytují v domově uživatelům kvalifikovaní zdravotničtí pracovníci.

Zájmová a kulturní činnost

Uživatel si může vybírat z nabízených akcí, které zajišťují podle požadavků a schopností uživatelů pracovnice sociální péče pro kulturní a zájmovou činnost (např. kondiční cvičení, muzikoterapie, trénování paměti, společné sledování pořadů, společenské a sportovní hry, soutěže, ruční práce, pobyt na zahradě, vycházky do okolí a pod.) Pořádáme vystoupení pěveckých souborů, taneční vystoupení, maškarní zábavy, výstavy, soutěže, posezení u táboráku a pod.

Sociální služby

Sociální pracovnice zabezpečuje úschovu osob­ních dokladů, úschovu finanční hotovosti, vkladních knížek a cenných předmětů, výplatu důchodů, pomoc s finančními, úředními i osobními záležitostmi, pomoc při vyřizování žádostí o sociální dávky, kompenzační pomůcky apod.

Duchovní služby

Pravidelně jedenkrát za týden vykonává farář církve římskokatolické mše.

Ostatní služby

Zabezpečujeme vyzvednutí léků a zdravotnic­kých pomůcek, stříhání vlasů a kadeřnické služby, pedikúru a pomoc při nákupech oblečení, obuvi, hygienických potřeb a potravin, a dalších fakultativních služeb dle platného ceníku.

Zájemci o umístění, rodinní příslušníci nás mohou navštívit. Rádi vás provedeme a zodpovíme případné dotazy.

Domluvte si schůzku na tel. č. 416 538 128

nahled
nahled
nahled
nahled
nahled
nahled