+416 535 075, +416 535 984    csp.litomerice@csplitomerice.cz
Centrum sociální pomoci Litoměřice
příspěvková organizace

O nás


Hlavním účelem, pro který byla příspěvková organizace zřízena, je poskytování sociálních služeb jako činnost nebo soubor činností podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění, zajišťujících pomoc a podporu osobám za účelem sociálního začlenění nebo prevence sociálního vyloučení.

PŘEDMĚT ČINNOSTI ORGANIZACE

poskytování sociálních služeb, jejichž rozsah je vymezen v Rozhodnutí o registraci poskytovatele sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění
definici poslání, cílů a okruh osob, kterým je sociální služba určena, schvaluje zřizovatel

provádění dalších činností v sociálních službách:

  • výkon ekonomické, provozní, technické, investiční a administrativní činnosti v rozsahu potřebném pro naplnění svého hlavního účelu a předmětu činnosti
  • provádění přípravy fyzických osob vhodných stát se osvojiteli nebo pěstouny k přijetí dítěte do rodiny

 

Zřizovatel povoluje organizaci tyto okruhy doplňkové činnosti:

  • hostinská činnost
  • výroba školních a kancelářských potřeb, kromě výrobků z papíru, výroba bižuterie, kartáčnického a konferenčního zboží, deštníků, upomínkových předmětů
  • ubytovací činnost
  • výroba tepelné energie
  • rozvod tepelné energie
  • čištění a praní textilu a oděvů

 

Zřizovatelem organizace je Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem, tel.: 475 657 111. Žádosti zájemců o umístění přijímá Centrum sociální pomoci Litoměřice, příspěvková organizace, Dlouhá 75, 410 02 Lovosice, které vede evidenci zájemců, rozhoduje o umístění občana do zařízení a úhradě poskytovaných služeb. Tiskopis žádosti o umístění a bližší informace lze získat u vedoucí sociální pracovnice CSP Litoměřice, příspěvkové organizace, též na obecních, městských úřadech a nebo přímo v domovech sociální péče. Dále je možnost stažení tiskopisu žádosti o umístění na těchto www stránkách v části Dokumenty.