+416 535 075, +416 535 984    csp.litomerice@csplitomerice.cz
Centrum sociální pomoci Litoměřice
příspěvková organizace

Aktuality


Uživatelům DSP Chotěšov bylo splněno další přání od Ježískových vnoučat

Krásný zážitek měli dne uživatelé z DSP Chotěšov, kteří získali dar od Ježíškových vnoučat - okružní cestu výletním vláčkem po blízkém okolí. Sobotní odpoledne jsme si zpestřili prohlídkou obcí Radovesice, Libochovice, Slatina, Sedlec, Úpohlavy, Černiv a zpět do Chotěšova. Do přistaveného vláčku se usadilo téměř 36 pasažérů z řad tohoto domova, včetně imobilních uživatelů, kteří se jinak do těchto míst nedostanou. Po celou dobu výletu nám hráli známé písničky od skupiny Maxim Turbulenc. Uživatelé si okružní jízdu velice užívali.

Sledovali, z prostoru vagónků, okolí kolem cesty, rozkvetlá pole máku, rozsáhlé kopce Českého středohoří, ale také procházející obyvatele těchto obcí. Na každého mávali a měli velkou radost, když také oni zamávali jim. Celá akce byla opravdu neskutečným zážitkem pro téměř celý domov. Touto cestou děkujeme paní MUDr. Daniele Pelclové z Prahy, která nám poskytla možnost zažít takto krásné odpoledne. Vzpomínky budou jistě po dlouhou dobu uloženy v našich srdcích.

Děkujeme!!!

 

Uživatelé DSP Chotěšov se zúčastnili výletní plavby

Další super akci zažilo několik uživatelů z DSP Chotěšov, když se dne 9.7.2018 přihlásili na cestu výletní lodí. Přešli jsme na přívoz a nechali se dopravit na druhou stranu břehu Labe. Zde jsme procházkou prošli obec Píšťany, prohlédli si jezero s plovoucími jachtami a soutěžili, kdo nejdál dohodí do vody. V místní restauraci jsme si pochutnali na obědě a ovocné limonádě. Při zpáteční cestě jsme si vyzkoušeli piknik v trávě. Celou akci jsme si užili, nikdo se nám neutopil ani nezůstal dělat převozníka na Labi. Domů jsme se vrátili s dobrou náladou z příjemně stráveného dne.

Uživatelé DSP Chotěšov se zúčastnili tradiční Poutě v obci Chotěšov

Další příjemně zpestřené odpoledne zažili naši uživatelé z DSP Chotěšov v neděli 8.7.2018. Užili si velkolepé vystoupení klauna a dvou roztomilých pejsků, kteří nám předvedli svůj Dogdancing. Uživatelé si zasoutěžili v přetahování se lanem i v žonglování s míčky. Celou akci doprovázela příjemná hudba na přání zúčastněných. Vrcholem všeho byla tombola, ve které naši uživateli sice nic nevyhráli, ale nevadí, proto na akci přece nešli. Z akce všichni odcházeli spokojení, občerstveni a s velice dobrou náladou. Tímto samozřejmě děkujeme obci za pozvání a všem občanům Chotěšova za toleranci a empatii k našim uživatelům.

Turnaj v kuželkách v Libochovicích

V DD Libochovice proběhl 1. turnaj ruských kuželek. Zúčastnily se tříčlenná družstva, a to z DSP Chotěšov, DD Bystřany, PDSS Dubí, DPS Krásná Lípa, DPS Severní Terasa,  DD Čížkovice, DS Terezín, DPS Orlická, DD Milešov a DD Roudnice n/L. Po pěkném uvítání hostů paní vedoucí Bc. Andreou Krčmářovou, nám den zahájily dívky se švihadly Rope skipping TJ Sokol Libochovice. Mezitím, co na malém sálem probíhal první napínavý souboj družstev, ostatním čekajícím družstvům na velkém sále hrála k zábavě skupina Neon band.  Některá družstva mají kuželky jen ve venkovních prostorách, a proto po zimních měsících byly trochu v nevýhodě, oproti domácím, kteří pilně trénují každý týden ve vnitřních prostorách DD Libochovice ( v zastoupení p. Laubová Libuše, p. Urbanová Drahomíra a p. Rous Zdeněk) , a proto si také vysloužili první místo v hodnocení družstev i první místa v jednotlivcích, za muže p. Rous a ženy p. Urbanová. Na druhém místě v  hodnocení družstev se umístil DPS Orlická (p. Nožičková Emílie, p. Mansfeldová Jarmila a p. Smetanová Julie) , v jednotlivcích to byl za muže p. Frank Vlastimil z DD Bystřany a p. Kletečnová Marie z DD Milešov. Třetí místo získal v hodnocení družstev DD Roudnice n/L ( p. Pokorná Alžběta, p. Fišerová Jiřina a p. Quaiserová Eva) a v jednotlivcích to byl za muže p. Koucký Jaromír, který hrál za družstvo DS Terezín a u žen to byla p. Mansfeldová Jarmila z týmu DPS Orlická. Za celý kolektiv DD Libochovice bychom chtěli popřát výhercům, i všem zúčastněným a poděkovat všem, co se podíleli na organizaci a péči o naše milé hosty, díky čemuž se nám turnajový den moc vydařil.Veronika Smetanová

 

 


 

BESEDA SE STAROSTKOU

Dne 23.5.2018 nás do DD Libochovice přišla navštívit paní starostka města Libochovic Ing. Jana Holá s tajemníkem Bc. Petrem Hlavičkou. Na besedě seznámila paní starostka naše uživatele s již proinvestovanými penězi města, budoucími investicemi a dotacemi spojenými s plánovanými opravami a kulturním vyžitím ve městě . S asistencí pana tajemníka obsluhujícího dataprojektor, který nám věnovalo město Libochovice, nám ukázali fotografie již opravených a rekonstruovaných staveb, nově vybudovaná hřiště pro aktivní vyžití dětí i seniorů. A také nám předvedli návrhy projektů staveb a rekonstrukcí budoucích. Uživatelé se během besedy zapojili se svými dotazy.

Děkujeme za návštěvu z města a těšíme se na další spolupráci.

 

Za DD Libochovice L. Horká a V. Smetanová