+416 535 075, +416 535 984    csp.litomerice@csplitomerice.cz
Centrum sociální pomoci Litoměřice
příspěvková organizace

Aktuality


Turnaj ve hře DOMINO - DD Čížkovice

21. 10. 2015 se u nás v domově v Čížkovicích konal druhý ročník turnaje v Dominu.

Akce se účatnily týmy z DD Libochovic, z Dsp Chotěšov, z DD Milešov, z D.U.T., z Domova na Dómském pahorku, z DNS Čížkovic a dva domácí týmy DD Čížkovice.

U čtyř stolů probíhal lítý boj o první cenu, kterým byl vynikající dort. Ani další místa však nezůstala bez cen. Každý si od nás něco hezkého odvezl. Po dobrém obědě se vyhlásili vítězové a těmi se stal tým z DNS Čížkovic. Mladá slečna Potorová a mladý pan Tichý ukázali všem, že nemají konkurenci a první cenu si odvezli domů. Druhé místo obsadil tým z DD Libochovic a na třetím místě se umístil tým DD Čížkovice 1. Příště již nebudeme chtít třetí místo, ale rovnou první.

Důležitá je ale zábava všech zúčastněných, a to se určitě povedlo.

S pozdravem Jiří Budil, DD Čížkovice

Domov důchodců oslavit 15let od otevření - DD Milešov

Domov důchodců oslavil 15 let otevření

Dne 11.9.2015 se konala oslava u příležitosti 15. výročí otevření Domova důchodců Milešov, zařízení CSP Litoměřice, p.o.

Uživatelé i návštěvníci oslavy byli přivítáni zaměstnanci DD Milešov v historických kostýmech, díky kterým se tak mohli přenést do dob dávno minulých. Atmosféru dobarvilo vystoupení šermířů ze skupiny historického šermu Kostomlaty s ukázkou palných zbraní.

Součástí oslav byla pohádkově laděná prohlídka hradu a zámku s výkladem kastelánky o historii panství, kde v tajné hradní chodbě čekalo na návštěvníky překvapení v postavě Bílé paní a tajemného zámeckého strašidla, ducha zámeckého pána.

K tanci a poslechu hrála hudba pod taktovkou Petra Vrány, vystoupily děti ze Základní umělecké školy v Lovosicích, zazpíval mladý zpěvák Ondra Němec a také Lenka Štůlová s Nikolou Sedlickou.

Celá akce se shledala s velkým ohlasem návštěvníků a nadšením uživatelů. Poděkování patří Obci Velemín, Městu Lovosice, Městu Litoměřice a tradičním sponzorům Gastroplus Louny, Masna Asturka, Pehak Litoměřice, GastroPlh-Vitana, Supremo s jejichž přispěním jsme mohli tuto událost uspořádat.

 

Ing. Roman Lafek

vedoucí DD Milešov

16. Turnaj seniorů v kuželkách

Dne 13. 10. 2015 se již po šestnácté sešli senioři v Domově důchodců v Libochovicích zařízení Centra sociální pomoci,   Litoměřice, p. o.,  aby změřili své síly v kuželkách. Týmy bojovaly o putovní pohár, který si v minulém roce odvezlo družstvo z Domova U Trati v Litoměřicích.

Letošní výzvu přijal rekordní počet 16 družstev,  Domov důchodců Milešov, Domov pro seniory Šluknov, Domov pro seniory Orlická, Domov pro seniory Krásná Lípa, Domov důchodců Čížkovice, Domov sociální péče Chotěšov, Domov důchodců Bystřany, Domov důchodců Podbořany, Domov důchodců Roudnice nad Labem, Městská správa sociálních služeb Most, Domov U Trati Litoměřice, Městská správa sociálních služeb Kadaň, Domov na Krétě Terezín, Domov pro seniory Severní Terasa Ústí nad Labem a Domov na Pustaji Křešice, který vyslal i svou kapelu Křešičanku-Pustajku, aby bavila hráče během soutěže. Po uvítání sportovců paní vedoucí Bc. Andreou Krčmářovou a panem Csonkou zahájily turnaj budyňské mažoretky.

Soutěžila vždy 4 družstva najednou, ostatní hráči měli program na velkém sále, kde hrála Křešičanka- Pustajka, nebo v kavárně, kde si mohli senioři vyzkoušet stolní hru cvrnkaná. Hráči měli možnost si prohlédnout domov za doprovodu zaměstnance, který jim podal informace.

Celkem tedy hrálo 48 seniorů, jejich výkony podpořil i doprovázející personál z jednotlivých zařízení. Výsledky personálu se do soutěže samozřejmě nepočítali, ale jejich exhibice přispěla k dobré atmosféře celého turnaje. 

Seniory přijel podpořit v turnaji i pan Csonka z Krajského úřadu, sledoval průběh soutěže, zahrál si se seniory a na závěr předával ocenění pro všechny hráče.

Každé družstvo obdrželo maličkost za své sportovní výkony. První oceněnou byla paní Helena Jandová z DD Roudnice n. L. jako nejstarší hráčka tohoto ročníku. Poté byla vyhlášena soutěž jednotlivců 1. místo získala paní Alena Víchová z DD Bystřany / 40 bodů/,  2.místo vybojovala Marie Brožková z DD Libochovice /38 bodů/, 3. místo obsadil pan Jaromír Koucký z DD Libochovice /37 bodů/.

Zlatým hřebem bylo vyhlášení družstev.  16. Turnaj seniorů v kuželkách o putovní pohár vyhrálo družstvo DD Libochovice ve složení Jaromír Koucký, Marie Brožková a Ján Dybala s počtem bodů 105, 2. místo vybojoval tým z DD Bystřany ve složení Alena Víchová, Vlastislava Komínková a Vlasta Jurašíková s počtem bodů 101, 3. místo získal tým z MSSS Most ve složení Zdeněk Gryghar, Zdena Kupová a Marie Kořánová s počtem bodů 97.

Autor článku: I. Šabachová

Již 6. ročník turnaje v jihoafrické hře JUKSKEI měl skvělou atmosféru

Ve středu 16. září 2015 pořádal Domov U Trati Litoměřice, který je jedním ze zařízení CSP Litoměřice, již 6. ročník turnaje v JUKSKEI, a to v rámci Evropského týdne mobility s finanční podporou Zdravého města Litoměřice a Lékárny U Katovny Litoměřice.
Tisková zpráva z 22. září 2015

Zábavná soutěžní jihoafrická hra JUKSKEI se uskutečnila pod širým nebem v areálu zdejšího domova a byla určena všem aktivním seniorům. Turnaje se zúčastnilo celkem 8 družstev.

Putovní pohár obhájilo po roce družstvo Domov U Trati složené z žen. Na druhém místě se umístilo družstvo Charitativního domova sv. Zdislavy a na třetím místě Klub důchodců Litoměřice. Na závěr turnaje vedoucí domova Karel Reissmüller předal ceny vítězným družstvům, poděkoval jak domácím organizátorům za skvělou přípravu, tak i všem účastníkům za skvělé výkony.  

 

Zdroj: http://www.kr-ustecky.cz/jiz-6-rocnik-turnaje-v-jihoafricke-hre-jukskei-mel-skvelou-atmosferu/d-1692734/p1=204704#search

Již 6. ročník turnaje v jihoafrické hře JUKSKEI měl skvělou atmosféru